مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری

تاریخ خبر : 1400/1/9

ما تصميم گرفتيم مصاحبه رتبه هاى برتر كنكور كه همگى مازى بودند را براى شما در يك صفحه جمع كنيم... تعداد مصاحبه ها بيش از ٣٠٠ عدد مى باشد و ما روزانه به اين صفحه مصاحبه اضافه مى كنيم...

کنکور رشته رتبه نام و نام خانوادگی
مصاحبه تصویری
مصاحبه صوتی یا متنی
توضیحات
99
تجربی
1 سید امیر سید شنوا
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
2 رامین آزادی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
3 محمد تیموری ماسوله
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
5 علی مولایی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
6 شهریار سلیمانی
کلیک کنید
-
-
99
تجربی
7 سارا احمدی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
ریاضی
6 کسری ملیحی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
8 علی چیت ساز

کلیک کنید
کلیک کنید

-
-
99
ریاضی
8 مهراد میلانلو
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
10 محمدمهدی قلی زاده
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
1 محمدطاها سالاریکلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
2 امین دوست احدی
کلیک کنید
--
99
تجربی
2 مصدق مرادی اشکفتی
-کلیک کنید-
99
تجربی
2 سعید اسکندری
-کلیک کنید-
99
تجربی
3 سارینا زارع
کلیک کنید
--
99
تجربی
5 آناهیت شورمیج
کلیک کنید
--
99
تجربی
5 سحر زرافشان
کلیک کنید
--
99
تجربی
8 الهام وطن‌خواه
کلیک کنید
--
99
تجربی
8 علیرضا محمدی
کلیک کنید
--
99
تجربی
8 فاطمه سادات میربقایی
-
کلیک کنید
-
99
ریاضی
8 کاویان زارع-
کلیک کنید
-
99
تجربی
9 اشکان خضری
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
9 جعفر زمانی تکمه
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
9 علیرضا ایمان پرور
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
11 مهدی واحدی
کلیک کنید
--
99
تجربی
12 محمدحسین شهبازی-
کلیک کنید
-
99
تجربی
13 سبحان بهاری
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
13 اهورا رحمانی
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
14 صدف ملکی-
کلیک کنید
-
99
تجربی
16 رادمهر شاهوردی
کلیک کنید
--
99
تجربی
21 مهتاب محمدزمانی کلیک کنید
کلیک کنید-
99
تجربی
22 محمدسینا شمس الدینی-کلیک کنید-
99
ریاضی
24 علیرضا فرشی
-کلیک کنید-
99
تجربی
24 فرزین رجایی
-کلیک کنید-
99
تجربی
29 سپهر محمدی-کلیک کنید-
99
تجربی
29 مهدا ملکشاهی
کلیک کنید
--
99
تجربی
33 مهین آخوندپور-کلیک کنید-
99
تجربی
34 علیرضا آذربو
کلیک کنید--
99
تجربی
34 امیرحسین زیوری
کلیک کنید--
99
تجربی
36 سامان خیری-کلیک کنید-
99
تجربی
37 سيدمصطفى دهنوى کلیک کنید
کلیک کنید-
99
تجربی
37 پارسا شصتی
کلیک کنید
--
99
تجربی
38 ماهان کوشکی
-کلیک کنید-
99
تجربی
38 محمدعرفان شیخ جبلی
کلیک کنید--
99
تجربی
39 امیرمحمد امین زاده
-کلیک کنید-
99
تجربی
39 مقدسه حیدری-کلیک کنید-
99
تجربی
44 فاطمه اکبری
کلیک کنید
--
99
تجربی
46 مهرسا مصطفایی-کلیک کنید-
99
تجربی
46 امیر محمد غلامی
کلیک کنیدکلیک کنید-
99
تجربی
48 رضا رهبر
-کلیک کنید-
99
تجربی
51 محمدحسین خالقی-کلیک کنید-
99
تجربی
51 ارشیا دانش کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
53 امیرمحمد رمضانی
کلیک کنید
--
99
تجربی
53 پرنديس زين الدينى ميمند 
کلیک کنید
--
99
تجربی
54 سید امین موسویان
کلیک کنید
--
99
تجربی
56 اشکان عمادی-کلیک کنید-
99
تجربی
56 محمد حیدری صالح آباد
کلیک کنید
--
99
ریاضی
58 عطا رهبری
کلیک کنید
--
99
ریاضی
58 محمدحسین علی حسینی
کلیک کنید
--
99
تجربی
59 جمیل ندیمی
کلیک کنید--
99
تجربی
59 آیدا عباسی-کلیک کنید-
99
تجربی
63 مهدی عندلیب تولایی
-کلیک کنید-
99
تجربی
63 علی فلاح‌زاده
کلیک کنید
--
99
تجربی
64 علیرضا آزادیان
کلیک کنید
کلیک کنید
--
99
تجربی
67 منیره کیاقادی
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
70 هادی رضایی-کلیک کنید-
99
تجربی
71 محمدرضا عبدل همایونی
کلیک کنید
--
99
تجربی
72 حمیدرضا سلیمانی 
-کلیک کنید
-
99
تجربی
73 سارا مهری
-کلیک کنید
-
99
تجربی
75 علی حسینی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
79 امیررضا پژوهش
-کلیک کنید
-
99
تجربی
79 فاطمه فخرایی-کلیک کنید
-
99
تجربی
79 امیرحسین طوافی
کلیک کنید--
99
تجربی
80 پرهام نورمندیکلیک کنیدکلیک کنید
-
99
تجربی
82 سیدعلیرضا موسوی انیجدان
-کلیک کنید
-
99
تجربی
84 علیرضا محمدزاده
کلیک کنید--
99
تجربی
86 محمدجواد صلاح
-کلیک کنید-
99
تجربی
88 امیرحسن عالی
-کلیک کنید-
99
تجربی
89 محمد فتحی-کلیک کنید-
99
تجربی
89 سینا فتاحی
کلیک کنید
--
99
تجربی
90 محمدرضا هدایت کلیک کنید
--
99
تجربی
92 آیدا حدادی -کلیک کنید-
99
تجربی
92 دیار زورآور -کلیک کنید-
99
تجربی
93 حانیه کریمی -
کلیک کنید
-
99
تجربی
93 امیرمحمد یوسف پور-
کلیک کنید
-
99
تجربی
94 آرشام فرشچیان
کلیک کنید
کلیک کنید-
99
تجربی
97 مهسا همتی-کلیک کنید-
99
تجربی
98 عرفان گلکار-کلیک کنید-
99
تجربی
107 مهسا خجسته
کلیک کنید
--
99
تجربی
114 سیدکیارش سادات‌رفیعی
کلیک کنید
--
99
تجربی
127 علی نوروزی
کلیک کنید
--
99
تجربی
132 علیرضا قدیری
کلیک کنید
--
99
تجربی
132 امیرحسین حیدری
کلیک کنید
--
99
تجربی
141 فاطمه جعفری
کلیک کنید
--
99
تجربی
164 آرمین براتی
کلیک کنید
--
99
تجربی
176 سید عرفان شریف زاده
کلیک کنید
--
99
تجربی
192 زهرا مستوفی -کلیک کنید
-
99
تجربی
159 سيد محمدحسين اوليايی
کلیک کنید--
99
تجربی
212 آیدین غفاری
کلیک کنید--
99
تجربی
218 ارشیا اوحدیکلیک کنید--
99
تجربی
262 محمدحسن دهقان بهابادی
کلیک کنید--
99
تجربی
281 علیرضا احمدی
کلیک کنید--
99
تجربی
389 آریا عابدی
کلیک کنید--
99
تجربی
424 رادین بهبودی
کلیک کنید--
99
تجربی
425 محمد مفاخریکلیک کنید--
99
تجربی
504 علیرضا امین زمردی
کلیک کنید--
99
تجربی
909 شهلا ویسیکلیک کنید--
99
تجربی
921 دانیال شاکری
کلیک کنید--
98
تجربی
1 ایزدمهر احمدی نژاد
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
2 محسن راستکار
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
3 فرهنگ امیری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
4 رسا ظفری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
5 محمد رضا ارشدی صوفیانی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
6 امیررضا بسکابادی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
7 گلسا مصباحی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
8 ریحانه فرخی ملکی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 سیاوش کیانپور
کلیک کنید
-
-
98
تجربی10 امیرحسام زارع
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
10 سید مهدی زارع زاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
1 فاطمه زارعی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
2 عرفان آق
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
3 کیان رحمانی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
4 امیر محمد سهرابی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
4 محمدرضا رادنژاد
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
4 محمدرضا جعفری نژاد
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
5 محمدصادق فلاحی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
6 رضا رحیم زاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
7 آریا معتمد جهرمی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
7  علی مبارکی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
7 سپهر صالحی عمران
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 علی اصغر عبدی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 حسین گله داری
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 امید قیسوندی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
10 شکیبا دانشور
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
10 شکیبا شیخ اشکوری
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
12 مبین اسدی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
14 صبا ثابت
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
16 علیرضا شریعتی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
17 وحید زارع
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
17 ملیکا شیرعلی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
17 علی امیری مطلق
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
20 خشایار اشکبوس
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
ریاضی
20 علی ونکی فراهانی
کلیک کنید
--
98
تجربی
21 لاله نجفی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
23 سجاد عبادی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
24 نادیا رجبلو
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
24 محمد امین فرج زاده
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
24 رضا رحیم زاده
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
25 پویا مرادی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
26 محمدامین برکتین
- کلیک کنید
-
98
تجربی
27 کیمیا درمانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
27 امیرحسین کریمی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
28 امیرحسام سپاهی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
29 محمد حسین مبینی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
29 آرمان نمازی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 سهیل حیدری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
32 سهیل صومعه
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 زهرا گودرزی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
32 مریم قضاوتی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 علی زرین نیا
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 محمدمبین سجادی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 علی فرامرزی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 بازان آقائی میبدی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 حسین محمودی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
37 سعید محمدزاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
38 رحمت الله اصفهانی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
38 محمدمهدی کریمی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
41 هومان ستوده نیا
- کلیک کنید
-
98
تجربی
43 علیرضا عرفان فاضل
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
45 امیررضابیرامی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
47 سامان راست روان
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
49 آرمان خانجانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
49 میلاد پورزاهد
- کلیک کنید
-
98
تجربی
50 کسری پیراهش
- کلیک کنید
-
98
تجربی
51 علیرضا نوری
- کلیک کنید
-
98
تجربی
51 علی اصغر عبدی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
52 امین جنت علیپور
- کلیک کنید
-
98
تجربی
53 حسین ناطقی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
54 محمدرفیع زاده
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
55 محمدمهدی دشتکی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
55 سجاد مهدوی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
55 حسین فخار
- کلیک کنید
-
98
تجربی
59 امیر جبیری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
61 فاطمه دوستی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
63 مهرداد میرزا حسینی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
64 سارا بستانی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
ریاضی
64 مهیار جعفری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
69 علی واعظی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
70 مصطفی نقوی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
71 سجاد نوری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
71 مهلا امانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
71 امیرعباس جلودار
- کلیک کنید
-
98
تجربی
73 محمدعماد سلامی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
73 سعید علوی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
75 مریم فقیهی نژاد
- کلیک کنید
-
98
تجربی
76 محمدحسن محسنیان
- کلیک کنید
-
98
تجربی
78 علی صمیمی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
79 درسا قربان سروی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
81 محمدفرزاد امامی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
81 طاها طبری نیا
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
83 حنانه قاسمی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
83  آرمیتا جمالی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
84 علیرضا راستی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
86 علی جهادی فر
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
86 وحید زارع
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
86 زهرا صدیقانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
87 وحید زارع
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
89 فرهاد مسائلی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
89 صبا تکلو ابدالی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
93 یاسمن جعفرزاده
- کلیک کنید
-
98
تجربی
95 مهدی صنعتکار
- کلیک کنید
-
98
تجربی
95 سیدغلامرضا اسلامی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
96 درسا علیجان زاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
96  آرمان ریاحی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
97 محمدرضا احمدی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
97 محمدمهدی بیت اللهی
کلیک کنید --
98
تجربی
99 محمدرضا غفارزاده
- کلیک کنید
-
98
تجربی
100 محمد برازش
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
194 محمدامین حسن زاده کرگان
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
341 رضا احمدی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
404 امیررضا گراوند
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
462 سپهر فرزادی نسب
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
527 نرگس نادریکلیک کنید
-
-
98
تجربی
569 نیلوفر جمالیکلیک کنید
-
-
98
تجربی
665 مصطفی قربیان
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
673 آرسام یوسف زاده کوهسانی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
917 علی سلیمانی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
1 امیررضا براتی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
4 امیررضا صدریکتا
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
6 علی افخمی نیا
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
8 سید شایان شجاعی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
3 زهرا کریمی‌زاده
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
3 محمدرضا اسماعیلی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
4 ادیب الماسی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
7ایلشن آذرمی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
8 علی تقوایی‌
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
9امیر حسین محرم خانی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
9علیرضا یزدانی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
9محمدامین جوادی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
10ساجد شیری
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
12 محمد معین خواجوی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
13 سارا باقریه
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
22 فاطمه بهشتی زاده
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
26 سارا مصطفوی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
28 المیرا علایی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
28 امیرحسین مهدی پور
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
36 محمدحسین مرادی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
45 سروش مسروری
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
59محمد ابراهیم نژاد
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
64امیرحسین‌زینی نسب
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
88علیرضا سرداری پور
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
92علی یونسی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
135سجاد سیبویه
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
187
مجتبی فتاحی نیا
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
1 امیرحسین قاسمی نژاد رایینی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
2 امیر حسین قویدل
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
3 محمد رضا نادری
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
4 ارسلان یزدچی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
5 محسن نیکویی
- -
-
96
تجربی
6 یاسمین میر
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
8 امیررضا پاشاپور یگانه
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
9 مهدی شفیعی
-کلیک کنید
-
96
تجربی
9 مهدی روانخواه
- -
-
96
تجربی
4 فریما صفری
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
6 حامد جاویدپور
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
11سعید جوانشیر
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
12 فاطمه زحمت کش
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
18 فاطمه پورخنجر
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
22 کسری اکبری
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
48 محدثه رهنما
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
48 مسعودی امدادی
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
57 علی حسن پور
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
62 سبحان صفاجو
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
67 پردیس زمانی
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
86 محمدرضا غلامی
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
89 ملیکا ارژنگ زاده
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
100 سیده فاطمه مغیثی
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
1 محمد احمدی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
2 محمدامین روانبخش
- کلیک کنید
-
95
تجربی
4 پارسا خلفی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
5 مهتا ستاریان
- کلیک کنید
-
95
تجربی
6 امیرحسین طبیبیان
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
7 آرمین گلچین
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
8 مهشاد افشار زاده
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
10 پارسا سیفی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
4 علیرضا آروین
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
5 سیدمحمد قوام
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
15حسین نظرآبادی
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
16 روزبه درویشی
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
18 علی ابراهیمی
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
26 اسفندیار طاهری
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
29 مرتضی فاتحی
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
38 شیرین حسن پور
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
41 ماهان بابا احمدی
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
48 مهدی زندوی فرد
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
54 هما سید میرزایی
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
63 زانیار حاج اسماعیل پور
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
67 فرزین فروزان
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
74 پرنیان السادات شوبیری
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
109 محمد هادی نوری
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
122 فاطمه امیری
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
724 علی نصیری
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
1 سارا همتی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
94
تجربی
2 کیانا تدبیر واجارگاه
- کلیک کنید
-
94
تجربی
8 معین علا
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
9 میثم فرج پور نیری
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
1 محمدمهدی خادم بشیری
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
6 محمدامین خادم بشیری
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
158 رضا حیدری
کلیک کنید
-
-
93
تجربی
1 شایان پور میربابایی
کلیک کنید
-
-
93
تجربی
3 سیده زهرا موسوی
کلیک کنید
-
-


تا اکنون 163 دیدگاه ارسال شده است. شما نیز دیدگاه تان را بنویسید.
بیومیز
امین خوش طینت 1399/6/31

ببخشید میشه بنویسید هر کدوم از چه پکیجی استفاده میکردند؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/6/31

دوست عزیز مصاحبه ها بزودی گذاشته میشه❤❤✌

بیومیز
سیده سارا فیضی اسفنگره 1399/6/31

فوق العادستتت<br>

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/6/31

❤❤

بیومیز
ملیکا میرزازاده 1399/6/31

فوق العادست امیدوارم عکس منم سال دیگه اینحا باشه<br>

بیومیز
مجتبی مرآتی 1399/7/3

ایشالا برای دوتامون

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/6/31

قطعا با ماز میتونید عزیزم❤❤

بیومیز
نازنین حسینی 1399/6/31

سلام من خیلی تعریف ماز رو از دوستام شنیدم<br />
چجوری میتونم تو آزمون همه دروستون شرکت کنم؟<br />
و آیا امسال هم فایل تطابق رو قرار میدید؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/6/31

سلام دوست عزیز برای شرکت در آزمون های ماز ابتدا باید از طریق پنل کاربریتون وارد قسمت فروشگاه بشید و پکیج مورد نظرتون رو خریداری کنید برنامه راهبردی هم از طریق لینک روبه رو میتونید مشاهده کنید biomaze.ir/barname
بله فایل تطابق 1400هم بعد از کنکور قرار میگیره عزیزم❤❤

بیومیز
زهرا شفیعی مقدم 1399/6/31

...با احترام<br>
من در سال تحصیلی پیشین پکیج آزمون اختصاصی کنکور 99 را خریداری کردم اما درحال حاضر نمی تونم وارد حسابم بشم<br>
میخواستم بدونم آیا حساب کاربری تنها یک سال اعتبار دارد یا به دلیل بروزرسانی سایت است.

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/1

سلام دوست عزیز بله طبق قوانین سایت هرپکیج فقط تا زمان کنکور همان سایت برروی حساب های کاربری میماند و بعد از آن منقضی میشود

بیومیز
زهرا اباذری 1399/7/1

کلاسهای یازدهم از کی شروع میشه؟!

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/1

از 12مهرماه شروع میشه عزیزم❤❤❤

بیومیز
علی قرالر 1399/7/1

تبریک میگم به ماز و مازی ها

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/30

❤✌ به امید موفقیت شما

بیومیز
امیر مهدی قنبری 1399/7/1

ما همه از سولات بی نظیر زیست ماز لذت میبریم ولی در بقیه درس ها مثل شیمی هم تطابق وجود داره

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/1

ممنون از شما ، بله دوست عزیز❤❤

بیومیز
مریم جان پرورقیه باشی 1399/7/2

سلام خسته نباشید ماز اصلا چیه؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/5

سلام دوست عزیز ماز گروه آموزشی که در زمینه کلاس و آزمون آنلاین در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی و دوازدهم ریاضی فعالیت دارد علاوه بر اون مولف کتابهای زیست خیلی سبز، نردبام شیمی و... میباشد که لیست کتب منتشر شده رو میتونید از لینکhttps://biomaze.ir/news/10 مشاهده کنید ، آزمون آنلاینه ماز علاوه برجنبه آزمون آزمایشی هر سوال رو به یک کلاس درس تبدیل میکنه و پاسخنامه هاش مثل یک درسنامه ست ، به همین خاطر همه رتبه های برتر گذشته از بین دانش آموزای مازی بودن✌❤

بیومیز
سمیرا ترابی صوفیانی 1399/7/2

آیا در مازندران هم نمایندگی دارید؟چجوریه؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/5

سلام دوست عزیز بله نمایندگی داریم تماس بگیرید پشتیبانی راهنماییتون کنیم❤ 07136288585

بیومیز
محمدرضا خدابنده خدابنده 1399/7/3

عالی

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/5

❤❤✌

بیومیز
مجتبی مرآتی 1399/7/3

ایشالا برای دوتامون

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/6

به امید موفقیتتون❤✌

بیومیز
محمد دلفانی 1399/7/4

سلام ببخشید من پکیج نقره ای یازدهم رو خریداری کردم میخواستم بدونم ازمون و کلاس زیست کی شروع میشه و بودجه ازمون رو باید از کجا بگیرم؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/7

سلام دوست عزیز برنامه راهبردی رو مشاهده کنیدbiomaze.ir/barname

بیومیز
امیر ارمان 1399/7/7

میشه بگین درصد تطابق سایر دروس بجز زیست چقدر بوده چرا اونارو نمیزارین؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/6

سلام دوست عزیز قول تطابق زیست و ریاضی رو داده بودیم که از لینک روبه رو میتونید مشاهده کنید biomaze.ir/news/67

بیومیز
زینب تیموری 1399/7/25

چرا واسه من بالا نمیاد؟ثبت نام کردم ولی مصاحبه هانمیاد. چجوری وارد شدین

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/21

سلام دوست عزیز کافیه کلیک کنید تا بتونید مصاحبه هارو مشاهده کنید

بیومیز
درسا عباس زاده عباس زاده 1399/7/30

سلام اکثر قبولی های شما تجربی هستند و بیشتر برای تجربی ها برنامه دارید لطفا برای سایر رشته ها مخصوصا ریاضی برنامه هایی اجرا کنید ممنون از سایت خوبتون با تشکر

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/7/30

سلام دوست عزیز امسال برای کنکوری های ریاضی هم آزمون و کلاس در تمامی دروس رو داریم و سال گذشته هم تعداد قبولی های ریاضی کم نبودند✌❤

بیومیز
اناهید ابراهیمی 1399/8/5

از چه محصولی استفاده میکردن بیشتر؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/19

سلام دوست عزیز محصولاتی که استفاده میکردن کاملا متفاوت بوده و ما برای کنکوری ها کلاس و آزمون در تمامی دروس اختصاصی و عمومی رو داریم بهمراه کلاس های حل تست پیشرفته دروس اختصاصی و جزوه طلایی زیست شناسی که تنها محصول فیزیکی ماز است که ارسال میشود

بیومیز
فاطمه ابراهیمی 1399/8/5

من پکیج طلایی خریدم اگر محصول جدیدی روی سایت بیاد من بازم باید هزینه بدم؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/6

دوست عزیز محتوای پکیج طلایی هر پایه مشخصه و در سایت گذاشته شده و همون هارو هم شامل میشه❤

بیومیز
محمد ابراهیمی 1399/8/5

میشه از پی دی اف جزوه طلایی استفاده کرد جای جزوه چاپ شده؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/5

خیر دوست عزیز❤

بیومیز
زهرا پورقدیمی انباردان 1399/8/5

سپاس که انقدر کامل و دقیق گذاشتید،جای هیچ صحبتی نمیمونه واقعا<br>
ممنون

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/5

به امید موفقیت شما❣

بیومیز
علی نبی پور 1399/8/7

ماز فقط برای رشته های ریاضی وتجربی هستش یا کسانی که رشتشون انسانی هم میتونن از ماز استفاده کنن یا نه؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/19

سلام دوست عزیز بله برای رشته تجربی و ریاضی دارم البته دروس عمومی تجربی هم داریم که تصمیم گیریش به عهده ی خودتونه

بیومیز
امیررضا جوکار 1399/8/16

سلام میخواستم بدونم من الان پکیج طلایی ماز روخریداری کردم . چجور باید داخل آزمون زیست ( 2 هفته یک بار ) شرکت کنم ؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/8/17

سلام دوست عزیز طبق برنامه ی راهبردی آزمون ها در تاریخ های مشخص شده میتونید وارد پنل کاربریتون بشید (از14روز چهارشنبه تا 14پنجشنبه مهلت شرکت در آزمون رو دارید) از منوی سمت راست گزینه آزمون آنلاین رو بزنید و در آزمون شرکت کنید(بعد از زدن گزینه شروع آزمون زمان شما شروع شده و امکان توقف آزمون وجود ندارد) مرورگرتون گوگل کروم و فیلترشکن حتما خاموش باشه biomaze.ir/barname

بیومیز
نیلوفر ف 1399/8/30

انشاالله منم سال دیگه اسمم بین این افراد باشه خیلی دلم میخواد توی کنکور همون سال اول قبول بشم لطفا دعا کنید که همهمون به اهدافمون برسیم و ممنون از گروه خوبتون

بیومیز
پشتیبانی سایت - اسحاقی 1399/9/2

دوست گرامی با تلاش و پشتکار و استفاده از منابع صحیح و معتبر قطعا میتونید به اهدافتون برسید.امیدواریم موفق و پیروز باشید❤️❤️

بیومیز
امیرحسین فولادی 1399/10/27

پوشش و تطابق بالا، پاسخنامه کامل و موشکافانه
آناهیتا شورمیج رتبه 5 منطقه 3

بیومیز
مجتبی جهانی 1399/10/27

یک جمله از مصاحبه شهریار سلیمانی رتبه 6 کنکور تجربی 99: در مورد زیست شناسی باید روی نکات ریز و شکل ها و نکاتی که در ظاهر بی اهمیت میان توجه کرد. بعضی از این جمله ها جمله هایی هستند که دانش آموزها ازشون میگذرن ولی طراح ازشون نمیگذره........

بیومیز
مجتبی جهانی 1399/10/27

1 جمله از مصاحبه علی مولایی رتبه 5 کنکور تجربی 99 : مــــــــــــــــــــــاز هرساله تطابق زیادی با کنکور داره و این روند رو ادامه خواهد داد......

بیومیز
سحر شمس آبادی 1399/10/27

"در درجه اول تسلط روی متن کتاب و در درجه بعدی رسیدن به تسلط با تست فراوان در درس زیست شناسی مهم است تا جایی که خود فرد نکته های جدیدی از متن درس استخراج میکند" نقل قول از آقای آریا عابدی رتبه ۳۸۹ کنکور۹۹

بیومیز
علی جعفری 1399/10/27

شهریار سلیمانی رتبه ۶ تجربی ۹۹ چه کار قشنگی واسه زیستش میکرد اول متن کتاب بعدش درسنامه و تستای زوج هفته دوم مرور و بعدش تستای فرد <br />
ممنون از ماز بابت مصاحبه با رتبه های برتر.

بیومیز
پشتیبانی سایت - پورابراهیم 1399/10/28

ممنون از توجهتون

بیومیز
فرزین عبدالله زاده 1399/10/27

آریان عابدی رتبه ی 389 منطقه 2 رشته ی تجربی
برای درس زیست شناسی ازکتاب ماز(انتشارات خیلی سبز) استفاده میکردم

بیومیز
زهرا حسین زاده 1399/10/27

مسیر مهمتر از هدفه❤سارا همتی رتبه ۱ کنکور۹۴

بیومیز
آرا س 1399/10/27

رامین آزادی رتبه2کشوری99:از بعد عید که رفتم تو فاز آزمون زدن بیشتر کتابایی که استفاده می کردم،کتابای موج آزمون و فصل آزمون بود یعنی تقریبا فقط کتابای آزمونی میزدم!

بیومیز
فاطمه شریفی 1399/10/27

سلام به ماز

بیومیز
اسامه شاکر 1399/10/27

ازمون زیست ماز روی متن های کتاب تاکید و توجه زیادی داشت و باعث شد روی متن توجه بیشتری کنم و همین باعث پیشرفت من در زیست کنکور شد
ارشیا دانش رتبه ۵۱ کنکور ۹۹
(:

بیومیز
اسامه شاکر 1399/10/27

سال اول تحلیل آزمون رو زیاد جدی نمیگرفتم و بیشتر رها میکردم ولی سال بعد اونو جدی گرفتم و پاسخ تشریحی و نکات و جداول پاسخنامه به من خیلی کمک کرد خصوصا برای جمع بندی قبل آزمون
ارشیا اوحدی رتبه ۲۱۸

بیومیز
علیرضا گلستانی 1399/10/27

برای بعد عید ازمونهای جمع بندی کی برگزار میشه و چجوری میشه شرکت کرد؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - پورابراهیم 1399/10/28

لطفا منتظر اطلاع رسانی های ما باشید

بیومیز
مریم مقدمی 1399/10/27

در تک درس ها زیست آزمون های ماز فوق العاده است (رامین آزادی رتبه۲ کنکور۹۹)

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/27

✔️مصاحبه سجاد سیبویه رتبه 135 کنکور 97 ✔️
سوالات ماز دارای سطح سختی میباشد
و همچنین دارای ایده های نابیه ک بعضا توی آزمون های آزمایشی دیگه هم پیدا نمیشه
و همچنین میتونه مورد توجه طراح کنکور هم قرار بگیره

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/27

✔️مصاحبه سجاد سیبویه رتبه 135 کنکور 97 منطقه 2
مطمئن باشید که با توجّه به سطح سوالات ماز
با شرکت در این آزمون سوالات زیست کنکور شما را شگفت زده نخواهد کرد

بیومیز
عرفان اسفندیاری 1399/10/28

رامین آزادی رتبه ۲ کنکور ۹۹: «آزمون زیست ماز واقعا در پیش بینی سوالات فوق العاده عمل کرد، اگه به عقب بر می‌گشتم از روز اول این آزمون رو جدی تر میگرفتم و حتماً تحلیل آزمون بهتری می‌کردم.»

بیومیز
محمدمهدی جهانبازی 1399/10/28

سلام خدمت همه دانش آموزان پرتلاش
هیچ وقت وارد حاشیه نشین و امیدوار باشین
علیرضا احمدی رتبه ۲۸۱ منطقه ۲

بیومیز
عادل حاجی زاده 1399/10/28

سلام علیکم وقتتون بخیر. ..<br />
واسه قرعه کشی همینجا کامنت بزارم

بیومیز
پشتیبانی سایت - صداقت 1399/10/28

سلام دوست عزیز بله درسته

بیومیز
عادل حاجی زاده 1399/10/28

اگه میشه راهنمایی کنید کجا باید کامنت گذاشت

بیومیز
پشتیبانی سایت - صداقت 1399/10/28

دوست عزیز برای شرکت تو قرعه کشی میتونید اینجا یا توی پیج اینستاگرام کامنت بزارید

بیومیز
عادل حاجی زاده 1399/10/28

علیرضا آزادیان رتبه 64 منطقه 1 و 198 کشوری در کنکور تجربی 99
گفت ک اگه زمین و زمان دست بهم بدن ک تورو تسلیم کنن باخت نده و بجنگ و برای آیندت ارزش قائل شو

بیومیز
علیرضا فهیمی 1399/10/28

ماز یکی از بهترین موسسه های آموزشی در عرصه کنکور هست که هر ساله تعداد زیادی از رتبه های برتر کنکور در اون شرکت میکنن .
علی مولایی
رتبه ۵ کنکور تجربی ۹۹

بیومیز
زهرا قنبری 1399/10/28

سلام به تیم خوب ماز:
جناب رامین آزادی،رتبه ۲ منطقه کنکور تجربی ۹۹:
« بهترین سوالات زیست رو ماز داشت که بسیار هم به کنکور نزدیک بود و علی رغم اینکه نمیشد سوالات کنکور امسال رو کاملا پیش بینی کرد اما ماز تا حدود زیادی می تونه به قول خودش عمل کنه.»
و در نهایت هم همین شد و مثل هر سال ماز تطابق بالایی داشت ✌

بیومیز
کوثر آلبوبالد 1399/10/28

از همین الان، همین الان شروع کن ✌️علی چیت ساز رتبه 8کنکور تجربی 99

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/28

⭕ زهرا گودرزی رتبه 33 منطقه 3
سوالات زیست و شیمی نکات خیلی خوبی داشت و سطح خوبی داشتن

بیومیز
فاطمه قربانی 1399/10/28

از بی نظمی دوری کنید و تلاش مداوم و پیوسته رو حفظ کنید
و بهترین توصیه ایشون و همه مازی ها تحلیل ازمون تحلیل ازمون و تحلیل ازمون هستش
فاطمه زارعی رتبه 1ایثارگران98

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/28

⚫سید مصطفی نقوی مقدم رتبه 70 منطقه 3
تو زیست خیلی کمک کرد و وقتی کنکور دادم فهمیدم چقدر شباهت داره و سختی سوالات باعث آمادگی ما شد

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/28

⭕ریحانه فرخی ملکی رتبه1 منطقه 2
سبک سوالات ماز خیلی بهتر از قلم چی هست
دید عمیق تر در خواندن درس زیست

بیومیز
پدرام صنعتی 1399/10/28

سوالات خوب‌ونکته‌دار و ترکیبی و دقت به نکات ترکیبی و پاسخنامه‌های جامع‌وکامل که برای دوره دروس میتوان استفاده کرد
آقای پرهام نورمندی‌رتبه۸۰منطقه۲ از شهر کرمان

بیومیز
فاطمه زهرا زارع 1399/10/28

رامین ازادی رتبه ۲ کنکور تجربی ۹۹
نکته طلایی برای موفق شدن در درس ادبیات تست زدن هرروزه هست حتی به تعداد کم

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/28

امیر قیسوندی رتبه 9منطقه 3
ماز در تهیه پاسخنامه فوق العاده بود واقعا

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/28

✳️طه تبری نیا رتبه 81
باید پله پله قدم بردارید

بیومیز
نرگس ابراهیمی 1399/10/28

پوشش و تطابق بالا پاسخنامه کامل و موشکافانه
اناهیتا شورمیج رتبه 5منطقه 3

بیومیز
نرگس ابراهیمی 1399/10/28

مسیر مهمتر از هدفه

بیومیز
سینا ادیب 1399/10/28

آریان عابدی رتبه ی 389 منطقه 2 رشته ی تجربی
برای درس زیست شناسی ازکتاب ماز(انتشارات خیلی سبز) استفاده میکردم

بیومیز
حسام الله قلی زاده 1399/10/28

رامین آزادی، رتبه ۲کنکور ۹۹تجربی .اینکه به سال قبل باز می گشتم چه کار میکردم؟:دروس فارسی و زیست خیلی روشون وقت میزاشتم.

بیومیز
امیررضا رفیعی 1399/10/28

الهام وطن خواه رتبه ۸منطقه یک: سعی کنید سوالات سخت و غیر استاندارد زیاد حل کنید تا اگر سرجلسه کنکور با سوالات سخت پشت سرهم مواجه شدید بتونید ارامش خودتونو حفظ کنید و مدیریت ازمون رو از دست ندهید

بیومیز
امیررضا رفیعی 1399/10/28

علی مولایی رتبه ۵ کشوری ۹۹:ماز هرساله تطابق زیادی با کنکور داره و درچارچوب کتاب درسی تمامی مفاهیم رو پوشش میده

بیومیز
محمد معینی پور 1399/10/28

شهریار سلمانی رتبه6 کنکورتجربی: حالا خیلی اهل حرفای حکیمانه نیستم! ولی هیچ کاری برای ما غیر ممکن نیست؛ یعنی ما به عنوان یک انسان به هر چیزی(هدفی) که فکر کنیم حالا مثلاً یک رتبه در کنکور که الان خیلی دور از ذهن باشه، بدست آوردن اون رتبه برای ما 100 درصد ممکنه ولی به شرط اینکه بخوایم و فقط فکر کردن و رویا دیدن نباشه...

بیومیز
ساجده ماهورزاده 1399/10/28

فرهنگ امیری رتبه۳کنکور تجربی ۹۸
ماز باعث میشه دانش آموز روش مطالعه درست زیست رو پیگیری کنه و بهش برسه

بیومیز
فاطمه حیدری 1399/10/28

علی مولایی.
رتبه پنج کنکور از ارومیه.
کتاب های زیستم گاج و خیلی‌سبز
من از سال یازدهم به صورت مرتب در آزمون های ماز شرکت میکردم.
ماز در چهارچوب کنکور همه نکات کتاب درسی پوشش میده

بیومیز
محمد یگانه 1399/10/28

علی چیت ساز رتبه ۸ :<br />
کسی که میخواد رتبه بشه باید تداوم و پایداری و تحمل داشته باشه

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/10/29

درسته

بیومیز
سید محمد حسین هاشمی 1399/10/28

ريحانه فرخي ملكي رتبه 8 كنكور تجربي 98<br />
آزمون هاي ماز باعث ميشه بچه ها با يك ديد عميق تري كتاب رو بخونن.

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/10/29

هدف ما موفقیت شما عزیزان هست

بیومیز
آیدا امجدی 1399/10/28

ادیب الماسی رتبه۴منطقه۳<br />
از ویژگی های آزمون های ماز که اون رو از دیگر موسسه های کنکوری متمایز میکنه وجود طراح های خلاق وایده دار هستش که لایه های عمیق کتاب درسی رو به خوبی بررسی می کنند

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/11/4

هدف ما موفقیت شماست

بیومیز
هانیه گوهری 1399/10/29

علی مولایی، رتبه ۵ کنکور<br />
ازمون های ماز تطابق زیادی با کنکور دارند

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/11/4

هدف ما موفقیت ورضایت شماست

بیومیز
فاطمه شریفی 1399/10/29

خانوم سارا احمدی رتبه ۷ کنکور ۹۹ <br />
چیزی که من از مصاحبه ایشون برداشت کردم اینه که لزوما ساعت بالای مطالعه باعث موفقیت نمیشه بلکه کیفیت مطالعه خیلی مهمتره <br />
مثلا ایشون در روز های مدرسه حدودا،۵،۶ ساعت درس میخوندن ✌✌

بیومیز
پشتیبانی سایت - اسحاقی 1399/10/29

کیفیت و تداوم&nbsp; مطالعه اهمیت بسیار بالایی داره

بیومیز
طه حسینی 1399/10/29

شهریار سلیمانی رتبه 6 کنکور تجربی :
_در عربی : اول بیشتر تست می زدم بعد به کتاب درسی رو آوردم و تمرین و متن های کتاب درسی رو سعی می کردم دو روز قبل آزمون یا یک هفته قبل
چند بار( مبحثی که قرار بود توی آزمون بیاد رو ) مطالعه کنم .
_ در زیست شناسی : سعی کنید شکل و جمله های به ظاهر بی اهمیت رو توجه ویژه داشته باشید.

بیومیز
ایدا تاجری 1399/10/29

آیدا عباسی رتبه ۵۹ منطقه ۳ و ۳۳۳ کشوری
من بیشتر کتاب های تالیف شده ی گروه آموزشی ماز رو استفاده میکردم. و توصیه می‌کنم اگر به قبل بر میگشتم در ایام کرونا. بیشتر انگیزه‌مون حفظ میکردم تا تسلطم را بالا میبردم

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/29

سپهر صالحی عمران رتبه 7 منطقه 2
آزمون های ماز استاندارد بود و شباهت بیشتری به کنکور داشت

بیومیز
عرفان حسنی 1399/10/29

رامین آزادی رتبه ۲ تجربی کنکور ۹۹
بهترین موسسه کنکور از نظر تطابق با کنکور مازه

بیومیز
عرفان حسنی 1399/10/29

علی مولایی رتبه ۵ تجربی کنکور ۹۹
بیشترین تطابق با کنکور رو موسسه ماز داره

بیومیز
عرفان حسنی 1399/10/29

شهریار سلمانی رتبه ۶ تجربی ۹۹
برای رسیدن به درصد ۱۰۰ باید تلاش کنی و فقط فکر و خیال نباشه

بیومیز
مهدی رجعتی کامه علیا 1399/10/29

محمد طاها سالاری رتبه 11 کنکور تجربی 99
در راه کنکور هرکسی دچار خستگی میشه اما نباید ناامید بشه و با جدیت ادامه بده.

بیومیز
سارا فرهمند 1399/10/29

اگر به سال گذشته بر میگشتم در انتخاب منابع بیشتر دقت میکردم علی مولایی رتبه 5 کنکور 99

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/29

خانم فاطمه جعفری
آزمون های همه دروس هم مثل آزمون زیست خیلی سوالات خوبی داره و علاوه بر استاندارد بودن تمام نکات کتاب پوشش میده و جایی از کتاب نیست که ابهام دار باقی بمونه
توصیه ایشون : همه بچه ها به ماز اعتماد کنن تا نتیجه اعتماد رو بعد کنکور ببینن ✌

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/29

اقای علیرضا محمدی
ازکتاب های زیست خیلی سبز که نوشته گروه ماز هست استفاده کردم و به بچه ها توصیه میکنم حتما بخونن

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/29

سبا ثابت رتبه 14 منطقه 3
از تابستون خوب استفاده کنند و دغدغه ای برای پایه نداشته باشن

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/29

اقای سعید اسکندری
سوالات شیمی ایده دار و خلاقانه
و سوالات زیست نسبت به سایر موسسات به کنکور نزدیک تر بود

بیومیز
محدثه گندمکار 1399/10/29

ماز هر ساله تطابق زیادی با کنکور داره و این روند رو ادامه داد خواهد داد.
علی مولایی رتبه5

بیومیز
آتنا زارعیان 1399/10/29

من یک مازی هستم و در آزمون های آنلاین ماز شرکت کردم
امیرحسین قاسمی نژاد رایینی رتبه ١ تجربی

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/29

به دنبال فهم کتاب برن و یادش بگیرن و به دنبال حفظیات نرن
علی امیری مطلق رتبه 17 منطقه 3

بیومیز
فاطمه نازپرورده 1399/10/29

ملیکا شیرعلی رتبه ۱۷ کنکور تجربی ۹۸

تک برنامه ای باشید

بیومیز
فاطمه نازپرورده 1399/10/29

علی جهادی فر رتبه ۸۶ کنکور تجربی ۹۸

تست های زمان دار بزنین. به صورت ازمون ترکیبی از چهار درس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌اختصاصی از خودتون ازمون زمان دار بگیرید

بیومیز
فاطمه چگینی 1399/10/29

علیرضا ایمان پرور
رتبه ۶۱ کشوری ۹۹
مهم ترین بخش کتاب درسی زیست نکات شکل هاست و این مساله خود را به خوبی در کنکور ۹۹ نشان داد
حتی با چند بار بررسی اشکال میتوان نکات دیگری را استخراج کرد.

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/29

تلاش زیاد و ادامه دار همراه با برنامه ریزی
محمد رفیع زاده قراملکی رتبه 54 منطقه 1

بیومیز
شیما اقبلی 1399/10/29

علی چیت ساز رتبه ۸کشوری:افرادی که واقعا طالب بودن و هدف داشتن حتی هدف های بعد کنکور در مسیر کنکور پایدار و پیوسته موندن و در آخر به هدفشون رسیدن

بیومیز
شیما اقبلی 1399/10/29

رامین آزادی رتبه ۲کشوری:موفقیت در درس ادبیات فارسی تست زدن روزانه هست حتی تعداد تست کم و در درس زیست با تمرکز کامل به سوالات آزمون زیست ماز پاسخ دادن و بررسی دقیق آن در طول سال تحصیلی میتونیم در درس زیست پیشرفت خوبی ببینیم

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/29

از همون اول دروس عمومی رو مطالعه کنن. تعادل بین تمامی دروس باید باشه
فرهاد مسائلی رتبه 89 در منطقه 1

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/29

خانم مهتاب محمد زمانی
ازمونای ماز رو چندین بار مرور کنید و همه نکات رو دربیارید مطمئن باشید نکته ای تو کنکور نیس که تو ازمونای ماز ندیده باشید

بیومیز
نیوشا حسنی 1399/10/29

سحر زرافشان رتبه 5 ایثارگران کنکور تجربی:
حفظ پیوستگی در طول مسیر و عدم مطالعه ی سینوسی
حل سوالات آزمون های مختلف در دوران جمع بندی
در مورد درس فیزیک تست زیاد و خلاصه نویسی فرمول ها و نوشتن حفظیات در برگه

بیومیز
راضيه نورى قرليوند 1399/10/29

سلام واقعا ماز بااین رتبه های تک رقمی خیلی داره عالی کارشو انجام میده <br />
من تازه با گروه ماز اشنا شدم یازدهم تجربی هستم اگه بخوام برا زیست وشیمی ازمونا شو شرکت کنم میشه راهنمایی کنید

بیومیز
پشتیبانی سایت - پورابراهیم 1399/10/30

سلام روزبخیر ممنون از نظر مثبت شما.لطفا جهت اطلاع از هزینه ها و ثبت نام به فروشگاه مراجعه کنید

بیومیز
نگین خالق زاده 1399/10/30

آناهیت شورمیج رتبه 5 منطقه 3
اگر درس فیزیک رو به صورت عمیق و مفهومی بخونیم ،میتونیم روش های خلاقانه و راحت تری رو برای حل سوال پیدا کنیم

بیومیز
پرنیان معتمدی 1399/10/30

مصاحبه علیرضا امین زمردی رتبه ۵۰۴ منطقه ۱ و۱۴۹۵ کشوری :« کنکور آزمونش آسونه ولی واقعا راهش سخته شما باید هوشمندانه پیش برید اگر بخواهید بدون برنامه ریزی و بدون هدف مهم این راه را طی کنید واقعا واستون سخت میشه حتی گاهی ممکنه عذاب آور بشه ولی اگر هدفتان دقیق انتخاب بشه و خیلی پشتکار داشته باشید حتما موفق میشید .»

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/30

آقای امیر محمد غلامی رتبه ۴۶ منطقه ۲
سوالات آزمون مرحله ای زیست و دوپینگ ریاضی از سطح بالایی برخوردار بودن

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/30

آقای علیرضا احمدی رتبه ۲۸۱ منطقه ۲
توصیه من به کنکوری ها : هیچوقت وارد حاشیه نشید و امیدتون از دست ندید
حتما پاسخنامه آزمون های ماز تحلیل کنید ✌

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/30

خانم حانیه کریمی رتبه ۴۵۰ منطقه ۲
از پروژه و دوپینگ و جزوه طلایی ماز خیلی راضی بودم

بیومیز
وحیده صدری 1399/10/30

آناهیت شورمیج رتبه ۵ منطقه ۳
خوبی سوالات ماز این بود که هر ۲ هفته با ۵۰ سوال چالشی و پاسخ نامه کامل روبه رو میشدیم که روز جمعه بعد توسط استاد خیراندیش تحلیل میشد

بیومیز
وحیده صدری 1399/10/30

دانیال شاکری
رتبه ۹۲۱ منطقه
نکته و تست شیمی عالی بود
من پاسخنامه هارو پرینت میکردم و نکات مهم رو هایلایت میکردم که خیلی کمک کننده بود

بیومیز
وحیده صدری 1399/10/30

شهلا ویسی رتبه ۹۰۹ منطقه ۳
درس زیست رو زیاد دوس نداشتم ولی بخاطر تدریس عالی استاد خیر اندیش و فرهمند نیا به زیست علاقمند شدم و تو آزمونای مرحله ای و پروژه شرکت کردم

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/30

تک روی نکنید. از مشاوره و رتبه های برتر استفاده کنید
مهدی صنعتکار رتبه 95 ایثارگران

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/30

ماز نسبت به آزمونهای دیگه سوال های خلاقانه تر و چالشی تر داره
یاسمن جعفر زاده رتبه 93

بیومیز
حامد صفایی 1399/10/30

سلام
محمد طاها سالاری رتبه 11 کنکور 99
در زیست به دنبال ابهامات و نکات حاشیه ای و جزییات نباشید.در دوران خستگی مثل مهر و بهمن و اسفند تسلیم نشید.

بیومیز
امیرحسین مومنی 1399/10/30

سارا احمدی رتبه 7 کشور کنکور تجربی:اگر در درس زیست احساس کمبود میکنید من بهتون آزمون ها و کتاب های ماز رو پیشنهاد میکنم که با سوال ها و پاسخنامه های خوبی که دارند به خوبی ضعف های شمارو جبران میکنند.

بیومیز
وحیده صدری 1399/10/30

علیرضا ایمان پرور
رتبه ۹ منطقه ۳
حتما حتما ... روزی حداقل ۲ساعت زیست مطالعه کنید .یکی از مهمترین موضوعات زیست کنکور ۹۹ طراحی سوالات زیادی از اشکال کتاب بود
برای تست از کتاب خیلی سبز زیست مخصوص ماز استفاده کردم
چون در پاسخ نامه های ازمون زیست ماز هر گزینه حاوی نکته بود اون هارو در دفترچه جدا می نوشتم

بیومیز
وحیده صدری 1399/10/30

عرفان گلکار رتبه ۹۸ منطقه ۳
مهمترین ملاک من در زیست آزمونهای ماز بود
اگه به قبل بگردم زودتر در آزمونهای ماز شرکت میکردم

بیومیز
وحیده صدری 1399/10/30

فاطمه فخرایی رتبه ۷۹ ایثارگر
آزمونهای ماز مخصوصا در درس زیست نگاه بالاتر و با دقت بیشتری به کتاب درسی داشتند به همین دلیل سوالات سایر آزمونها برام اسونتر میشد

بیومیز
وحیده صدری 1399/10/30

منیره کیاقادری رتبه ۶۷ منطقه ۲ <br />
سوالات دوپینگ ریاضی و زیست خیلی خوب و چالشی بودن و تفکر خلاقانه به دانش آموزان یاد میدن و حتی سطح بالاتری نسبت به آزمونهای مرحله ای داشتن

بیومیز
پشتیبانی سایت - رزمخواه 1399/11/1

سلام دوست عزیز به مسئول مربوطه منتقل میکنیم <br>

بیومیز
فاطمه شریفی 1399/10/30

آقای کسری ملیحی رتبه ۶ کنکور ریاضی ۹۹ <br />
سعی کنیم سوالات سخت و سطح بالا حل کنیم تا در کنکور با مشکل مواجه نشیم <br />
واینکه مدل درس خوندن بقیه رو کپی نکنیم چون هر کس روش درس خوندن خاص خودش رو داره و قطعا با اون بهتر نتیجه میگیره

بیومیز
پشتیبانی سایت - رزمخواه 1399/11/1

<p>دوست عزیز به مسئول مربوطه منتقل میکنیم&nbsp; </p>

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/30

همیشه رقیب داشته باشید که از شما بالاتر باشه هم انگیزتون رو بالا میبره و از طرفی هدف کوتاه مدت هم داشته باشید
امیر حسین کریمی نازکسرا رتبه 27 منطقه 3

بیومیز
فاطمه پرکار 1399/10/30

یه جمله از قول رامین آزادی رتبه 2 تجربی 99 :اگه برگردم به عقب هر روز برای ادبیات تست میزنم و تحلیل آزمون هارو به بعدا موکول نمیکنم.

بیومیز
فاطمه پرکار 1399/10/30

رامین آزادی رتبه 2 تجربی 99 :آزمون های زیست ماز که شرکت میکردم خیلی نکات خوبی داشت و تطابق بالایی داشت مخصوصا امثال که سوالای کنکور عجیب بود.

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/30

خانم مهرسا مصطفایی
رتبه ۴۶ منطقه ۳
از کتاب های زیست خیلی سبز استفاده کردم که تستای پیشرفته و ترکیبی از سطح خوبی برخوردار بودن
پاسخنامه آزمون ماز و نکات جمعبندی به پیشرفت تو زیست کمک کرد

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/30

خانم مهرسا مصطفایی
رتبه ۴۶ منطقه ۳
از کتاب های زیست خیلی سبز استفاده کردم که تستای پیشرفته و ترکیبی از سطح خوبی برخوردار بودن
پاسخنامه آزمون ماز و نکات جمعبندی به پیشرفت تو زیست کمک کرد

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/30

آقای فرزین رجایی
رتبه ۲۴ منطقه ۱
اگه به عقب برگردم چند ماه آخر به دروس عمومی و زیست که حفظی هستن زمان بیشتری اختصاص میدادم

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/10/30

آرمان نمازی رتبه 29 منطقه 3
استعداد کافی نیست و باید شب و روز تلاش کرد

بیومیز
سحر تقی پور 1399/10/30

آقای امین موسویان
رتبه ۵۴ منطقه ۲
توصیه من به کنکوریا: از عوامل استرس زا دور باشید
روش های تست زنی رو پیدا کنید . با برنامه ریزی و متعادل پیش برید خواب کافی داشته باشید
سوالات آزمون زیست به پیشرفت من کمک زیادی کرد

بیومیز
شیما اقبلی 1399/10/30

آناهیت شورمیج رتبه ۵منطقه ۳:بهترین روش خوندن درس ها مفهومی خوندن و تسلط کامل به تست هاست تا در مواجهه با انواع تیپ تست راه حل های خلاقانه خودمون رو به کار بگیریم و در کمترین زمان و بیشترین سرعت به تست ها جواب بدیم

بیومیز
رامتین هزاره 1399/11/1

در مصاحبه اقای شهریار سلیمانی رتبه 6 تجربی 99 گفتن که قبل از ازمون جمعه پاسخنامه تشریحی زیست ماز رو میخواندن و ممکن بوده طولانی بشه ولی ارزششو داشته <br />
من هم دارم از روش ایشون استفاده میکنم و اثراتش رو داره میزاره<br />
ممنون

بیومیز
پشتیبانی سایت - رزمخواه 1399/11/1

موفق و پیروز باشید دوست عزیز <br>

بیومیز
زهرا قلوبی 1399/11/1

محمد حسن محسنیان سی سخت رتبه 76 منطقه 3
کنکور سخت نیست، آدم سخت میخواد

بیومیز
یگانه کریمی 1399/11/1

آقای شهریار سلیمانی رتبه 6 کشوری:
هیچ کاری غیرممکن نیست...ما به عنوان یک انسان به هر چیزی که بتونیم فکر کنیم اون چیز امکان نداره غیرممکن باشه.

بیومیز
فاطمه چگینی 1399/11/1

فقط تلاش کنید ، بعدش میبینید همه چیز درست میشه محمد رضا هدایت 263کشور تجربی99

بیومیز
پشتیبانی سایت - رزمخواه 1399/11/2

با تلاش کردن هست که بهترین ها به دست میاد <br>

بیومیز
سحر تقی پور 1399/11/1

خانم فاطمه میر بقایی
رتبه۱۴ کشوری
آزمون های دوپینگ زیست و ریاضی خیلی کمک کننده و موثر بودن
درکل چون آزمون های ماز مطابق با بودجه بندی قلمچی بود وقتی آزمون ماز قبل قلمچی حل میکردم به اشکالاتم پی میبردم و رفع میکردم

بیومیز
سحر تقی پور 1399/11/1

آقای آریا عابدی۳
رتبه ۳۸۹ منطقه ۲
تو درس زیست ابتدا متن کتاب خوب مسلط بشید و بعد به سراغ تست ازمونای مختلف برید و باید انقدر تست بزنید تا قسمتای تست خیز کتاب دستتون بیاد
تو درس دینی متن کتاب از تست مهم تره طوری که باید جای آیات رو هم حفظ باشید
داشتن مشاور خیلی خوب و موثره ولی به همه توصیه نمیشه و باید متناسب با نیاز افراد باشه

بیومیز
سحر تقی پور 1399/11/1

آقای دیار زورآور <br />
رتبه ۹۲ منطقه <br />
اگه تو ازمونای ماز شرکت نمیکردم شاید درصد زیستم پایین تر بود <br />
سوالات ازمونای جامع شیمی و زیست واقعا مشابه و کمک کننده بود <br />
اگه به عقب برگردم روش مطالعه ادبیات تغییر میدادم

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/11/1

هدف ما رضایت وموفقیت شما عزیزان هست

بیومیز
مونا بروغنی 1399/11/1

شرکت در آزمون های ماز باعث دقیق تر شدن در مطالعه زیست شناسی و آمادگی بیشتر برای پاسخ گویی به سوالات جدید و دشوار کنکور سراسری میشود. یاسمین میر رتبه 6 کنکور 96

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/11/1

هدف ما رضایت و موفقیت شما هست

بیومیز
آتنا محمودی سوره 1399/11/1

سارا احمدی رتبه ۷ کنکور ۹۹ از تهران <br />
اگر احساس می‌کنید در درسی مانند زیست شناسی کمبودی وجود داره من آزمون های ماز و کتاب های ماز رو پیشنهاد میکنم چون به خاطر پاسخ نامه های خوبه و جامع اش به خوبی میتونه کمبودها رو تو درس زیست شناسی جبران کنه......

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/11/1

هدف ما رضایت ومومفقیت شما عزیزان هست