مصاحبه با بيش از 300 رتبه تك رقمى و دو رقمى كنكور

مصاحبه با بيش از 300 رتبه تك رقمى و دو رقمى كنكور

تاریخ خبر : 1399/8/10

ما تصميم گرفتيم مصاحبه رتبه هاى برتر كنكور كه همگى مازى بودند را براى شما در يك صفحه جمع كنيم... تعداد مصاحبه ها بيش از ٣٠٠ عدد مى باشد و ما روزانه به اين صفحه مصاحبه اضافه مى كنيم...
کنکور رشته رتبه نام و نام خانوادگی
مصاحبه تصویری
مصاحبه صوتی یا متنی
توضیحات
99
تجربی
1 سید امیر سید شنوا
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
2 رامین آزادی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
3 محمد تیموری ماسوله
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
5 علی مولایی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
6 شهریار سلیمانی
کلیک کنید
-
-
99
تجربی
7 سارا احمدی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
8 علی چیت ساز

کلیک کنید
کلیک کنید

-
-
99
تجربی
10 محمدمهدی قلی زاده
-
کلیک کنید
-
99
ریاضی
6 کسری ملیحی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
ریاضی
8 مهراد میلانلو
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
2 امین دوست احدی
کلیک کنید
--
99
تجربی
2 مصدق مرادی اشکفتی
-کلیک کنید-
99
تجربی
2 سعید اسکندری
-کلیک کنید-
99
تجربی
3 سارینا زارع
کلیک کنید
--
99
تجربی
5 آناهیت شورمیج
کلیک کنید
--
99
تجربی
5 سحر زرافشان
کلیک کنید
--
99
تجربی
8 الهام وطن‌خواه
کلیک کنید
--
99
تجربی
8 علیرضا محمدی
کلیک کنید
--
99
تجربی
8 فاطمه سادات میربقایی
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
8 کاویان زارع-
کلیک کنید
-
99
تجربی
9 اشکان خضری
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
9 جعفر زمانی تکمه
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
9 علیرضا ایمان پرور
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
13 سبحان بهاری
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
13 اهورا رحمانی
-
کلیک کنید
-
99
تجربی
21 مهتاب محمدزمانی کلیک کنید
کلیک کنید-
99
ریاضی
24 علیرضا فرشی
-کلیک کنید-
99
تجربی
24 فرزین رجایی
-کلیک کنید-
99
تجربی
29 مهدا ملکشاهی
کلیک کنید
--
99
تجربی
37 سيدمصطفى دهنوى کلیک کنید
--
99
تجربی
38 ماهان کوشکی
-کلیک کنید-
99
تجربی
39 امیرمحمد امین زاده
-کلیک کنید-
99
تجربی
44 فاطمه اکبری
کلیک کنید
--
99
تجربی
48 رضا رهبر
-کلیک کنید-
99
تجربی
51 ارشیا دانش کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
53 امیرمحمد رمضانی
کلیک کنید
--
99
تجربی
53 پرنديس زين الدينى ميمند 
کلیک کنید
--
99
تجربی
54 سید امین موسویان
کلیک کنید
--
99
تجربی
58 محمدحسین علی حسینی
کلیک کنید
--
99
تجربی
63 مهدی عندلیب  تولایی
-کلیک کنید-
99
تجربی
64 علیرضا آزادیان
کلیک کنید
--
99
تجربی
67 منیره کیاقادی
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
71 محمدرضا عبدل همایونی
کلیک کنید
--
99
تجربی
72 حمیدرضا سلیمانی 
-کلیک کنید
-
99
تجربی
73 سارا مهری
-کلیک کنید
-
99
تجربی
75 علی حسینی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
99
تجربی
79 امیررضا پژوهش
-کلیک کنید
-
99
تجربی
82 سیدعلیرضا موسوی انیجدان
-کلیک کنید
-
99
تجربی
84 علیرضا محمدزاده
کلیک کنید--
99
تجربی
89 سینا فتاحی
کلیک کنید
--
99
تجربی
90 محمدرضا هدایت کلیک کنید
--
99
تجربی
93 حانیه کریمی -
کلیک کنید
-
99
تجربی
94 آرشام فرشچیان
کلیک کنید
کلیک کنید-
99
تجربی
107 مهسا خجسته
کلیک کنید
--
99
تجربی
132 علیرضا قدیری
کلیک کنید
--
99
تجربی
141 فاطمه جعفری
کلیک کنید
--
99
تجربی
176 سید عرفان شریف زاده
کلیک کنید
--
99
تجربی
192 زهرا مستوفی -کلیک کنید
-
99
تجربی
504 علیرضا امین زمردی
کلیک کنید--
98
تجربی
1 ایزدمهر احمدی نژاد
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
2 محسن راستکار
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
3 فرهنگ امیری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
4 رسا ظفری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
5 محمد رضا ارشدی صوفیانی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
6 امیررضا بسکابادی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
7 گلسا مصباحی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
8 ریحانه فرخی ملکی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 سیاوش کیانپور
کلیک کنید
-
-
98
تجربی10 امیرحسام زارع
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
10 سید مهدی زارع زاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
1 فاطمه زارع
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
2 عرفان آق
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
3 کیان رحمانی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
4 امیر محمد سهرابی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
4 محمدرضا رادنژاد
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
4 محمدرضا جعفری نژاد
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
5 محمدصادق فلاحی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
6 رضا رحیم زاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
7 آریا معتمد جهرمی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
7  علی مبارکی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
7 سپهر صالحی عمران
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 علی اصغر عبدی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 حسین گله داری
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
9 امید قیسوندی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
10 شکیبا دانشور
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
10 شکیبا شیخ اشکوری
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
12 مبین اسدی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
14 صبا ثابت
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
16 علیرضا شریعتی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
17 وحید زارع
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
17 ملیکا شیرعلی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
17 علی امیری مطلق
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
20 خشایار اشکبوس
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
21 لاله نجفی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
23 سجاد عبادی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
24 نادیا رجبلو
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
24 محمد امین فرج زاده
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
24 رضا رحیم زاده
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
25 پویا مرادی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
26 محمدامین برکتین
- کلیک کنید
-
98
تجربی
27 کیمیا درمانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
27 امیرحسین کریمی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
28 امیرحسام پناهی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
29 محمد حسین مبینی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
29 آرمان نمازی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 سهیل حیدری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
32 سهیل صومعه
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 زهرا گودرزی
-
کلیک کنید
-
98
تجربی
32 مریم قضاوتی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 علی زرین نیا
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 محمدمبین سجادی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 علی فرامرزی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
32 بازان آقائی میبدی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
37 سعید محمدزاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
38 رحمت الله اصفهانی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
38 محمدمهدی کریمی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
41 هومان ستوده نیا
- کلیک کنید
-
98
تجربی
43 امیررضا بیرامی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
43 علیرضا عرفان فاضل
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
47 سامان راست روان
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
49 آرمان خانجانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
49 میلاد پورزاهد
- کلیک کنید
-
98
تجربی
50 کسری پیراهش
- کلیک کنید
-
98
تجربی
51 علیرضا نوری
- کلیک کنید
-
98
تجربی
51 علی اصغر عبدی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
52 امین جنت علیپور
- کلیک کنید
-
98
تجربی
53 حسین ناطقی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
54 محمدرفیع زاده
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
55 محمدمهدی دشتکی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
55 سجاد مهدوی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
55 حسین فخار
- کلیک کنید
-
98
تجربی
59 امیر جبیری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
61 فاطمه دوستی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
63 مهرداد میرزا حسینی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
64 سارا بستانی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
64 مهیار جعفری زاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
69 علی واعظی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
70 مصطفی نقوی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
71 سجاد نوری
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
71 مهلا امانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
71 امیرعباس جلودار
- کلیک کنید
-
98
تجربی
73 محمدعماد سلامی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
73 سعید علوی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
75 مریم فقیهی نژاد
- کلیک کنید
-
98
تجربی
76 محمدحسن محسنیان
- کلیک کنید
-
98
تجربی
78 علی صمیمی
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
79 درسا قربان سروی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
81 محمدفرزاد امامی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
81 طاها طبری نیا
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
83 حنانه قاسمی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
83  آرمیتا جمالی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
84 علیرضا راستی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
86 علی جهادی فر
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
86 وحید زارع
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
86 زهرا صدیقانی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
89 فرهاد مسائلی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
89 صبا تکلو ابدالی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
93 یاسمن جعفرزاده
- کلیک کنید
-
98
تجربی
95 مهدی صنعتکار
- کلیک کنید
-
98
تجربی
95 سیدغلامرضا اسلامی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
98
تجربی
96 درسا علیجان زاده
کلیک کنید
-
-
98
تجربی
96  آرمان ریاحی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
97 محمدرضا احمدی
- کلیک کنید
-
98
تجربی
99 محمدرضا غفارزاده
- کلیک کنید
-
98
تجربی
100 محمد برازش
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
1 امیررضا براتی
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
4 امیررضا صدریکتا
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
6 علی افخمی نیا
کلیک کنید
-
-
97
تجربی
8 سید شایان شجاعی
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
1 امیرحسین قاسمی نژاد رایینی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
2 امیر حسین قویدل
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
3 محمد رضا نادری
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
4 ارسلان یزدچی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
5 محسن نیکویی
- -
-
96
تجربی
6 یاسمین میر
کلیک کنید
-
-
96
تجربی
8 امیررضا پاشاپور یگانه
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
9 مهدی شفیعی
-کلیک کنید
-
96
تجربی
9 مهدی روانخواه
- -
-
96
تجربی
4 فریما صفری
کلیک کنید
کلیک کنید
-
96
تجربی
6 حامد جاویدپور
کلیک کنید
-
-
95
تجربی
1 محمد احمدی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
2 محمدامین روانبخش
- کلیک کنید
-
95
تجربی
4 پارسا خلفی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
5 مهتا ستاریان
- کلیک کنید
-
95
تجربی
6 امیرحسین طبیبیان
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
7 آرمین گلچین
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
8 مهشاد افشار زاده
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
10 پارسا سیفی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
4 علیرضا آروین
کلیک کنید
کلیک کنید
-
95
تجربی
5 سیدمحمد قوام
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
1 سارا همتی
کلیک کنید
کلیک کنید
-
94
تجربی
2 کیانا تدبیر واجارگاه
- کلیک کنید
-
94
تجربی
8 معین علا
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
9 میثم فرج پور نیری
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
1 محمدمهدی خادم بشیری
کلیک کنید
-
-
94
تجربی
6 محمدامین خادم بشیری
کلیک کنید
-
-
93
تجربی
1 شایان پور میربابایی
کلیک کنید
-
-
93
تجربی
3 سیده زهرا موسوی
کلیک کنید
-
-


تا اکنون 18 دیدگاه ارسال شده است. شما نیز دیدگاه تان را بنویسید.
بیومیز
امین خوش طینت 1399/6/31

ببخشید میشه بنویسید هر کدوم از چه پکیجی استفاده میکردند؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/6/31

دوست عزیز مصاحبه ها بزودی گذاشته میشه❤❤✌

بیومیز
سیده سارا فیضی اسفنگره 1399/6/31

فوق العادستتت<br>

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/6/31

❤❤

بیومیز
ملیکا میرزازاده 1399/6/31

فوق العادست امیدوارم عکس منم سال دیگه اینحا باشه<br>

بیومیز
مجتبی مرآتی 1399/7/3

ایشالا برای دوتامون

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/6/31

قطعا با ماز میتونید عزیزم❤❤

بیومیز
نازنین حسینی 1399/6/31

سلام من خیلی تعریف ماز رو از دوستام شنیدم<br />
چجوری میتونم تو آزمون همه دروستون شرکت کنم؟<br />
و آیا امسال هم فایل تطابق رو قرار میدید؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/6/31

سلام دوست عزیز برای شرکت در آزمون های ماز ابتدا باید از طریق پنل کاربریتون وارد قسمت فروشگاه بشید و پکیج مورد نظرتون رو خریداری کنید برنامه راهبردی هم از طریق لینک روبه رو میتونید مشاهده کنید biomaze.ir/barname
بله فایل تطابق 1400هم بعد از کنکور قرار میگیره عزیزم❤❤

بیومیز
زهرا شفیعی مقدم 1399/6/31

...با احترام<br>
من در سال تحصیلی پیشین پکیج آزمون اختصاصی کنکور 99 را خریداری کردم اما درحال حاضر نمی تونم وارد حسابم بشم<br>
میخواستم بدونم آیا حساب کاربری تنها یک سال اعتبار دارد یا به دلیل بروزرسانی سایت است.

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/1

سلام دوست عزیز بله طبق قوانین سایت هرپکیج فقط تا زمان کنکور همان سایت برروی حساب های کاربری میماند و بعد از آن منقضی میشود

بیومیز
زهرا اباذری 1399/7/1

کلاسهای یازدهم از کی شروع میشه؟!

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/1

از 12مهرماه شروع میشه عزیزم❤❤❤

بیومیز
علی قرالر 1399/7/1

تبریک میگم به ماز و مازی ها

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/30

❤✌ به امید موفقیت شما

بیومیز
امیر مهدی قنبری 1399/7/1

ما همه از سولات بی نظیر زیست ماز لذت میبریم ولی در بقیه درس ها مثل شیمی هم تطابق وجود داره

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/1

ممنون از شما ، بله دوست عزیز❤❤

بیومیز
مریم جان پرورقیه باشی 1399/7/2

سلام خسته نباشید ماز اصلا چیه؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/5

سلام دوست عزیز ماز گروه آموزشی که در زمینه کلاس و آزمون آنلاین در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی و دوازدهم ریاضی فعالیت دارد علاوه بر اون مولف کتابهای زیست خیلی سبز، نردبام شیمی و... میباشد که لیست کتب منتشر شده رو میتونید از لینکhttps://biomaze.ir/news/10 مشاهده کنید ، آزمون آنلاینه ماز علاوه برجنبه آزمون آزمایشی هر سوال رو به یک کلاس درس تبدیل میکنه و پاسخنامه هاش مثل یک درسنامه ست ، به همین خاطر همه رتبه های برتر گذشته از بین دانش آموزای مازی بودن✌❤

بیومیز
سمیرا ترابی صوفیانی 1399/7/2

آیا در مازندران هم نمایندگی دارید؟چجوریه؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/5

سلام دوست عزیز بله نمایندگی داریم تماس بگیرید پشتیبانی راهنماییتون کنیم❤ 07136288585

بیومیز
محمدرضا خدابنده خدابنده 1399/7/3

عالی

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/5

❤❤✌

بیومیز
مجتبی مرآتی 1399/7/3

ایشالا برای دوتامون

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/6

به امید موفقیتتون❤✌

بیومیز
محمد دلفانی 1399/7/4

سلام ببخشید من پکیج نقره ای یازدهم رو خریداری کردم میخواستم بدونم ازمون و کلاس زیست کی شروع میشه و بودجه ازمون رو باید از کجا بگیرم؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/7

سلام دوست عزیز برنامه راهبردی رو مشاهده کنیدbiomaze.ir/barname

بیومیز
امیر ارمان 1399/7/7

میشه بگین درصد تطابق سایر دروس بجز زیست چقدر بوده چرا اونارو نمیزارین؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/8/6

سلام دوست عزیز قول تطابق زیست و ریاضی رو داده بودیم که از لینک روبه رو میتونید مشاهده کنید biomaze.ir/news/67

بیومیز
درسا عباس زاده عباس زاده 1399/7/30

سلام اکثر قبولی های شما تجربی هستند و بیشتر برای تجربی ها برنامه دارید لطفا برای سایر رشته ها مخصوصا ریاضی برنامه هایی اجرا کنید ممنون از سایت خوبتون با تشکر

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/7/30

سلام دوست عزیز امسال برای کنکوری های ریاضی هم آزمون و کلاس در تمامی دروس رو داریم و سال گذشته هم تعداد قبولی های ریاضی کم نبودند✌❤

بیومیز
فاطمه ابراهیمی 1399/8/5

من پکیج طلایی خریدم اگر محصول جدیدی روی سایت بیاد من بازم باید هزینه بدم؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/8/6

دوست عزیز محتوای پکیج طلایی هر پایه مشخصه و در سایت گذاشته شده و همون هارو هم شامل میشه❤

بیومیز
محمد ابراهیمی 1399/8/5

میشه از پی دی اف جزوه طلایی استفاده کرد جای جزوه چاپ شده؟

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/8/5

خیر دوست عزیز❤

بیومیز
زهرا پورقدیمی انباردان 1399/8/5

سپاس که انقدر کامل و دقیق گذاشتید،جای هیچ صحبتی نمیمونه واقعا<br>
ممنون

بیومیز
پشتیبانی سایت 1 1399/8/5

به امید موفقیت شما❣