ویژه برنامه های روز کنکور

ویژه برنامه های روز کنکور

تاریخ خبر : 1399/10/13رشته کنکور داخل کشور کنکور خارج از کشور تحلیل ویدئویی
هنر دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه عمومی مشاهده
انسانی دانلود دفترچه عمومی
دانلود دفترچه اختصاصی
دانلود دفترچه عمومی
دانلود دفترچه اختصاصی
-
ریاضی - فیزیک دانلود دفترچه عمومی
دانلود دفترچه اختصاصی
دانلود دفترچه عمومی
دانلود دفترچه اختصاصی
مشاهده
تجربی دانلود دفترچه عمومی
دانلود دفترچه اختصاصی
دانلود دفترچه عمومی
دانلود دفترچه اختصاصی
مشاهده


در تحلیل های ویدئویی سوالات مهم هر درس بررسی شده اند. این تحلیل ها را از دست ندهید...رشته تجربی خارج از کشور

فیزیک

پاسخنامه تشریحی — محمدمهدی سوری

پاسخنامه تشریحی — علیرضا رمضانی


رشته ریاضی خارج از کشور

فیزیک   

پاسخنامه تشریحی — علیرضا رمضانی 


رشته تجربی

ادبیات

پاسخنامه کلیدی — محسن فدایی 

پاسخنامه تشریحی - امیرحسین عبدالله زاده (استاد ادبیات کلاس آنلاین ماز)

پاسخنامه کلیدی — احسان محسنی

پاسخنامه تشریحی — حسن وسکری


عربی

پاسخنامه تشریحی — حمید قاسمی

پاسخنامه کلیدی — علی بهرامی (استاد عربی کلاس آنلاین ماز)

پاسخنامه تشریحی — هاله کریمی زرندی

پاسخنامه کلیدی — عرفان جالیزی

پاسخنامه کلیدی — بشير حسين زاده

پاسخنامه تشریحی — علی بهرامی (استاد عربی کلاس آنلاین ماز)


دینی

پاسخنامه کلیدی — محمد آقاصالح

پاسخنامه تشریحی — امید امیدبیگی


زبان انگلیسی

پاسخنامه کلیدی — حمید بخشیان

پاسخنامه کلیدی — ارشاد عظیمی

پاسخنامه کلیدی — محمد کرمی

پاسخنامه تشریحی — محمدعلی عالم زاده

پاسخنامه تشریحی — جلال پریداد

پاسخنامه تشریحی — علی قیومی (استاد زبان کلاس آنلاین ماز)زمین شناسی

پاسخنامه تشریحی — دپارتمان زمین شناسی ماز


ریاضی

پاسخنامه کلیدی — حمید دیوارگر

پاسخنامه تشریحی — حسین عبدوی نژاد

پاسخنامه تشریحی — مسعود غزالی بینا

پاسخنامه کلیدی — پدرام قلعه شاخانی

پاسخنامه تشریحی — سروش مویینی

پاسخنامه تشریحی — اکبر کلاه ملکی

پاسخنامه تشریحی — زهرا خطیبی

پاسخنامه کلیدی — علیرضا بستانیان (استاد ریاضی کلاس آنلاین ماز)

پاسخنامه کلیدی — محمدصادق هدایتی

پاسخنامه تشریحی — حمید اصلانی

پاسخنامه تشریحی — محمدرضا میرجلیلی

پاسخنامه تشریحی — بابک سادات

پاسخنامه تشریحی — ایمان نخستین

پاسخنامه تشریحی — توميك بندرى

پاسخنامه تشریحی — محمدصادق هدایتی

پاسخنامه تشریحی — کاظم اجلالی

پاسخنامه تشریحی — سید حمید نورالدینی

پاسخنامه تشریحی — امید زمانی

پاسخنامه تشریحی — حمیدرضا منجذبی

پاسخنامه تشریحی  محمد قرقچیان

پاسخنامه تشریحی  امیر باقری اقدم

پاسخنامه تشریحی  مسعود اسماعیلی مود

پاسخنامه تشریحی  آریان حیدری

پاسخنامه تشریحی  فرهاد هاشمی


زیست شناسی

پاسخنامه تشریحی — دپارتمان زیست ماز


فیزیک

پاسخنامه کلیدی — مازیار غنی، میلاد اکرمی، جلال میری

پاسخنامه کلیدی — ایمان پورپاک، مهدی بابایی

پاسخنامه کلیدی — حسین الهی

پاسخنامه کلیدی — رضا علایی

پاسخنامه تشریحی — منا محقق

پاسخنامه تشریحی — شمس الدین بوربور

پاسخنامه تشریحی — مجتبی نکوئیان

پاسخنامه تشریحی — محمدمهدی سوری

پاسخنامه تشریحی — رضا علایی

پاسخنامه تشریحی — سعید باب الحوائجی

پاسخنامه تشریحی — مهدی پارسا

پاسخنامه تشریحی — محمدرضا محمدی وند

تحلیل  فرشاد قنبری

پاسخنامه تشریحی  حمید سلیم پور

پاسخنامه تشریحی  علیرضا رمضانی


شیمی

پاسخنامه کلیدی — محمدرضا غلامی

پاسخنامه کلیدی — حمید ذبحی

پاسخنامه کلیدی — سید محمد امامی رضوی

پاسخنامه تشریحی — دپارتمان شیمی ماز

پاسخنامه تشریحی — محمدرضا غلامی

پاسخنامه تشریحی — محمد مشمولی، شهرام همایونفر

پاسخنامه تشریحی — خشایار حسینیرشته ریاضی

ادبیات

پاسخنامه کلیدی - محسن فدایی

پاسخنامه تشریحی  امیرحسین عبدالله زاده (استاد ادبیات گروه آموزشی ماز)

پاسخنامه کلیدی  حسن وسکری

پاسخنامه تشریحی  احسان محسنی

پاسخنامه تشریحی - محسن فدایی (طراح آزمون های ماز)

پاسخنامه تشریحی — حسن وسکری


عربی

پاسخنامه تشریحی - علی بهرامی (استاد عربی کلاس آنلاین ماز) 

پاسخنامه کلیدی - حمید قاسمی

پاسخنامه تشریحی - حمید قاسمی

پاسخنامه تشریحی - هاله کریمی زرندی

پاسخنامه کلیدی مریم صفرپور

پاسخنامه تشریحی  عرفان جالیزی

پاسخنامه تشریحی  اشکان محبوبی

پاسخنامه تشریحی — مریم صفرپور 


دینی

پاسخنامه کلیدی  علی زنگنه

پاسخنامه تشریحی  محمد آقاصالح


زبان انگلیسی

پاسخانه کلیدی - حمید بخشیان

پاسخنامه تشریحی  محمدعلی عالم زاده

پاسخنامه تشریحی  علی قیومی (استاد زبان گروه آموزشی ماز)

پاسخنامه تشریحی محمد کرمی

پاسخنامه کلیدی ارشاد عظیمیریاضی

پاسخنامه تشریحی  آرش کمالی (استاد ریاضی گروه آموزشی ماز)

پاسخنامه کلیدی - حمید دیوارگر

پاسخنامه کلیدی  محمد صادق هدایتی

پاسخنامه تشریحی  میثم فلاح

پاسخنامه تشریحی  اکبر کلاه ملکی

پاسخنامه تشریحی — محمد صادق هدایتی

تحلیل تصویری  علیرضا بستانیان (استاد کلاس آنلاین ماز)

پاسخنامه تشریحی  ایمان نخستین

پاسخنامه تشریحی و تحلیل  سروش مویینی

پاسخنامه تشریحی — آریان حیدری

پاسخنامه تشریحی - حمیدرضا منجذبی


فیزیک

پاسخنامه کلیدی - مازیارغنی

پاسخنامه کلیدی - سید جلال میری

پاسخنامه کلیدی - مهدی بابایی، ایمان پورپاک

پاسخنامه تشریحی  پدرام قلعه شاخانی

پاسخنامه کلیدی  منا محقق

پاسخنامه تشریحی - سید جلال میری

پاسخنامه تشریحی — مجتبی نکوئیان

پاسخنامه تشریحی  علیرضا رمضانیشیمی

پاسخنامه تشریحی  دپارتمان شیمی ماز

پاسخنامه کلیدی  حمید ذبحی

پاسخنامه کلیدی — محمدرضا غلامی

پاسخنامه تشریحی — محمدرضا غلامي 

پاسخنامه تشریحی — حمید ذبحی

پاسخنامه تشریحی — سید خشایار حسینی

پاسخنامه تشریحی  محمد مشمولی، شهرام همایونفررشته هنر

ادبیات   

پاسخنامه تشریحی - امیرحسین عبدالله زاده (استاد ادبیات کلاس آنلاین ماز) 

پاسخنامه تشریحی - احسان محسنی    

پاسخنامه تشریحی - حسن وسکری    

پاسخنامه تشریحی - جهانگیر عباسی   عربی

 پاسخنامه کلیدی - علی بهرامی (استاد عربی کلاس آنلاین ماز)  

 پاسخنامه تشریحی - علی بهرامی (استاد عربی کلاس آنلاین ماز)   

پاسخنامه تشریحی - مریم صفرپور    

پاسخنامه کلیدی و تحلیل - عرفان جالیزی 

پاسخنامه تشریحی - هاله کریمی زرندی 

 پاسخنامه تشریحی - حمید قاسمی 


دین و زندگی   

پاسخنامه تشریحی - محمد آقاصالح 


زبان انگلیسی   

پاسخنامه کلیدی - ارشاد عظیمی 

پاسخنامه تشریحی - محمدعلی عالم زاده  

  پاسخنامه تشریحی - حمید بخشیان

پاسخنامه تشریحی - جلال پریداد  

پاسخنامه تشریحی - محمد کرمی  

تا اکنون 5 دیدگاه ارسال شده است. شما نیز دیدگاه تان را بنویسید.
بیومیز
صبا گوهری بندپی 1399/6/16

سلام ماز عزیز خسته نباشیدممنون که تا آخرین لحظه ها هم همراهمون هستین

بیومیز
میلاد رحمانیفر 1399/8/21

باسلام<br />
من میخواستم بورسیه ی ماز شوم <br />
میتوانید راهنماییم کنید.

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/6/20

سلام دوست عزیز به امید موفقیت شما✌❤

بیومیز
میلاد رحمانیفر 1399/8/21

باسلام<br />
من میخواستم بورسیه ی ماز شوم <br />
میتوانید راهنماییم کنید.

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/22

سلام دوست عزیز اگر شرایط بورسیه شدن دارید اطلاعات کامل خودتون به ایدی تلگرامی bursie_maze بفرستید،تا اطلاعات شما چک بشه و به شما پاسخ داده بشه.

بیومیز
صبا گوهری بندپی 1399/9/20

سلام جزوه طلایی چن صفحه هست؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/9/21

سلام دوست عزیز جزوه طلایی در سه جلد (دهم،یازدهم و دوازدهم) و 1500صفحه است❤

بیومیز
روناز محسنی 1399/9/20

سلام بودجه بندی کلاس ها به چه شکل هست؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/9/21

سلام دوست عزیز برنامه کلاس ها و ماه شمار رو میتونید از لینک biomaze.ir/barname مشاهده کنید✌❤

بیومیز
امیرحسین محمدعباسی 1399/9/20

ازمون زیست کنکوری ها تجربی چند مرحلش برگزار شده؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/9/21

سلام دوست عزیز تا الان 8مرحله از آزمون های زیست برگزار شده که بعد از ثبت نام میتونید فایل سوالات و پاسخنامه فوق تشریحی مراحل قبلی رو داشته باشید و در مراحل بعدی بصورت آنلاین شرکت کنید