انواع اشتباهات هنگام آزمون دادن

1. اشتباهات شک دار: بهترین راه، جواب ندادن به این سوالات در جلسه آزمون است. شک نشانه ی یادگیری ناقص است؛یعنی مراحل یادگیری شما کامل نبوده است.
✅ بعد از آزمون سوالات شکدار خود را بخوانید و یادگیری را کامل کنید و سوالات بیشتری از آن مبحث حل کنید.


2. اشتباهاتی که در مرحله ی ادراک دچار آن شدید؛ یعنی سوال را با اطمینان پاسخ داده اید، اما از ابتدا راه حل را اشتباه رفته بودید.
✅ به سراغ کتاب درسی، جزوه ی معلم و کتاب های جانبی بروید.


3. اشتباهاتی که در محاسبات آخر یا در وارد کردن پاسخ مرتکب آن می شوید.
✅ با حل تمرین های زیادتر در منزل تا رسیدن به پاسخ، از این اشتباهات کم کنید.


4. اشتباهات عمودی: پاسخ سوالی را بجای سوال بالاتر یا پایینتر آن وارد کرده اید که ممکن است بر اثر وارد کردن هم زمان پاسخ ها پیش بیاید.
✅ پاسخ هر سوال را جداگانه وارد کنید.


نگارنده: میلاد باقری (دانشجوی پزشکی شیراز)

بخش مشاوره ماز

دیدگاه های خوانندگان
یک دیدگاه در مورد این مطلب بنویسید
تمام خبر ها

گروه آموزشی ماز

اینستاگرامآپاراتlogo-samandehi

کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آموزشی ماز محفوظ است