به مطالعه ی خود کیفیت ببخشیم

دو عامل در پیشرفت درسی مؤثر است: افزایش کمیت مطالعه و افزایش کیفیت مطالعه.


در افزایش کیفیت مطالعه عوامل مختلفی تأثیرگذارند: رعایت تعادل‌ها و فراشناخت؛ اما چگونه فراشناخت به افزایش کیفیت مطالعه‌ و پیشرفت درسی می‌انجامد؟


فرض کنید دو دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون با توانایی‌های یکسان علمی شرکت کرده‌اند اما یکی از آن‌ها مهارت بیش‌تری در مدیریت خود و هیجاناتش دارد. به نظر شما کدام یک ‌نتیجه‌ی بهتری خواهد گرفت؟


همان دو دانش‌آموز را در نظر بگیرید که یکی از آن‌ها پس از آزمون به بررسی نحوه‌ی پاسخ‌گویی خود در آزمون می‌پردازد و می‌اندیشد و‌ برای بهبود روش‌های مطالعه‌اش تصمیماتی می‌گیرد و دیگری چنین کاری را انجام نمی‌دهد. به نظر شما کدام یک بیش‌تر پیشرفت خواهد کرد؟


فراشناخت مدیریت بهتر خود و هیجانات است. فراشناخت استفاده‌ی بیش‌تر از تفکر و توانایی خوب اندیشیدن و توانایی حل مسئله است. با بهبود فراشناخت در خود، کیفیت مطالعه‌ی شما بهتر می‌شود و پیشرفت درسی خواهید داشت.


نگارنده: علیرضا محبی (دانشجوی پزشکی شیراز)

بخش مشاوره ماز

دیدگاه های خوانندگان
یک دیدگاه در مورد این مطلب بنویسید
تمام خبر ها

گروه آموزشی ماز

اینستاگرامآپاراتlogo-samandehi

کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آموزشی ماز محفوظ است