سر جلسه‌ی آزمون چه چیزی یاد می گیریم؟

آزمون ها ۳ هدف برنامه ای، آموزشی و سنجشی را دنبال می کنند و با هر بار غیبت در آزمون ها، نظم و انسجام این پروسه بهم می ریزد. با آمادگی در هر آزمون، علاوه بر آنکه خود را مقید می کنید مطابق برنامه پیش بروید؛ با شرکت در آزمون سطح یادگیری و تسلط خود را بر آنچه خوانده اید، می سنجید.


علاوه بر آن سر جلسه آزمون نیز نکاتی را یاد می گیریم :


بازیابی اطلاعات: یادگیری از نوعی دیگر و طبقه‌بندی مطالب به شکلی دیگر در ذهن، تمرکز بیشتر و تثبیت آموخته ها


طبقه بندی آموخته ها: فراموش شده ها، شک دارها‌، ناقص یادگرفته ها ،مهم تر ها ، سطحی یادگرفته ها


دور تند یادآوری و یادگیری مجموعه‌ی مباحث


مدیریت زمان: روش های ضربدر و منفی/ زمان های نقصانی / استراتژی بازگشت


تقویت مهارت های فراشناختی: تشخیص سؤال های آسان، دشوار، وقت گیر، تشخیص روش هایی که مفید بوده اند یا نبوده اند


تقویت مهارت پاسخ ندادن به سوال شک دارجلسات آزمون را از دست ندهیدنویسنده: المیرا معین (دانشجوی پزشکی شیراز)

تیم مشاوره ماز

دیدگاه های خوانندگان
یک دیدگاه در مورد این مطلب بنویسید
تمام خبر ها

گروه آموزشی ماز

اینستاگرامآپاراتlogo-samandehi

کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آموزشی ماز محفوظ است