نمونه تدریس فیزیک یازدهم

نمونه تدریس فیزیک یازدهم

تاریخ خبر : 1399/10/13
تا اکنون 1 دیدگاه ارسال شده است. شما نیز دیدگاه تان را بنویسید.
بیومیز
الهام محمودی 1399/9/17

با اوردن دکتر غنی به مجموعه تون باعث شدین خیلی خیلی کامل تر شید. استاااااد عالین بینظیر مچکرممم

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/9/18

❤❤❤❤