کارنامه رتبه های زیر 1000 کنکور 99

کارنامه رتبه های زیر 1000 کنکور 99

تاریخ خبر : 1400/3/18

ماز تنها موسسه ای است که کارنامه حدود ٢٠٠ رتبه برتر کنکور را برایتان جمع آوری کرده است و بررسی کارنامه ها را برای موفقیت در کنکور ۱۴٠٠ به شما توصیه می کنیم


رشته نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه رتبه کشوری کارنامه
تجربی رامین آزادی
12کلیک کنید
تجربی مهلا وجدانی
146کلیک کنید
تجربی مصدق مرادی اشکفتی
216کلیک کنید
تجربی امین دوست احدی
253کلیک کنید
تجربی علی مولایی
35کلیک کنید
تجربی سعید اسکندری
3 19 کلیک کنید
تجربی علی چیت ساز
4 8 کلیک کنید
تجربی مائده مهدی زاده
6 21 کلیک کنید
تجربی صدرا شیداییان
713کلیک کنید
تجربی احمدرضا پوزش
738کلیک کنید
تجربی فاطمه سادات میربقائی
814کلیک کنید
تجربی الهام وطن خواه
823کلیک کنید
تجربی علیرضا محمدی
8151کلیک کنید
تجربی اشکان خضری
915کلیک کنید
تجربی علیرضا ایمان پور
961کلیک کنید
تجربی جعفر زمانی تکمه
9161کلیک کنید
تجربی محمدمهدی سروی
1031کلیک کنید
تجربی مهدی واحدی
1118کلیک کنید
تجربی امید زاهدی
11173کلیک کنید
تجربی ماهان بابائی
1220کلیک کنید
تجربی علی شیدایی
1243کلیک کنید
تجربی سپهر قاسمی رنجبر
1527کلیک کنید
تجربی علی خادمی عرفانی
18112کلیک کنید
تجربی سارا قاسم زاده
2136کلیک کنید
تجربی مهتاب محمدزمانی
2169کلیک کنید
تجربی امیرحسین ادیب زاده
2280کلیک کنید
تجربی محمدسینا شمس الدینی زارچ
22251کلیک کنید
تجربی سید محمدرضا موسوی
2789کلیک کنید
تجربی علیرضا ایلیادی
2892کلیک کنید
تجربی مهدا ملکشاهی
2951کلیک کنید
تجربی رضا ابراهیمی
3052کلیک کنید
تجربی کمیل اوصالی
30386کلیک کنید
تجربی آریان عزتی
3255کلیک کنید
تجربی مهین آخوندپور
33 170 کلیک کنید
تجربی حسین کمال حاجی احمدی
33 411 کلیک کنید
تجربی علیرضا آذربو
34171کلیک کنید
تجربی علیرضا احمدزاده
34425کلیک کنید
تجربی سامان خیری
3667کلیک کنید
تجربی سینا معتضدیان
38121کلیک کنید
تجربی ماهان کوشکی
38203کلیک کنید
تجربی محمد حسین قیصری
40126کلیک کنید
تجربی پوریا رحمانی
43520کلیک کنید
تجربی فاطمه اکبری
4478کلیک کنید
تجربی احمدرضا جان نثاری
44136کلیک کنید
تجربی پارسا صلواتی خوش قلب
4993کلیک کنید
تجربی محمدسینا سبحانی فیروزآبادی
50575کلیک کنید
تجربی ارشیا دانش
51286کلیک کنید
تجربی علیرضا جودکی
51578کلیک کنید
تجربی سید سینا حاجی میرزا
52 96 کلیک کنید
تجربی فاطمه گرامی مقدم
524463کلیک کنید
تجربی پردیس زین الدینی میمند
53 305 کلیک کنید
تجربی آرین چراغی
53 584 کلیک کنید
تجربی سید امین موسویان
5499 کلیک کنید
تجربی بهنام دانش
55314 کلیک کنید
تجربی آرین صیادی
58633 کلیک کنید
تجربی جمیل ندیمی
59108 کلیک کنید
تجربی آیدا عباسی59 333 کلیک کنید
تجربی علیرضا غفاری
62118 کلیک کنید
تجربی عیلرضا آزادیان
64198 کلیک کنید
تجربی محمد هادی محمودزاده
65684 کلیک کنید
تجربی کیان نظریان
66390 کلیک کنید
تجربی منیره کیاقادی
67133 کلیک کنید
تجربی محمودرضا راجی
68134کلیک کنید
تجربی افرا درویشی
68399کلیک کنید
تجربی زهرا جعفری شندی
69404کلیک کنید
تجربی هادی رضایی
70220کلیک کنید
تجربی سارا جاوید
70409کلیک کنید
تجربی رضا همایونی
71139کلیک کنید
تجربی علیرضا محمدپور
74767کلیک کنید
تجربی علی حسینی
75145کلیک کنید
تجربی محمدرضا مرتضوی
78435کلیک کنید
تجربی امیرحسین طوافی
78149کلیک کنید
تجربی امیررضا پژوهش
79 438کلیک کنید
تجربی فرزام صبریان
80242کلیک کنید
تجربی صدف حاجی رحیم لو
80441کلیک کنید
تجربی پرهام نورمندی
80151کلیک کنید
تجربی سید علیرضا موسوی انیجدان
82153 کلیک کنید
تجربی حامد رستمخانی
82451 کلیک کنید
تجربی علیرضا محمدزاده
84465کلیک کنید
تجربی محمد جواد صلاح
86254کلیک کنید
تجربی مهدی گل میرزایی
87 481 کلیک کنید
تجربی همایون محب
88 176 کلیک کنید
تجربی سینا فتاحی89 258کلیک کنید
تجربی محمد فتحی
89 494کلیک کنید
تجربی محمدرضا هدایت
90 263 کلیک کنید
تجربی حسین شفیعی
90 179 کلیک کنید
تجربی دیار زورآور
92 507 کلیک کنید
تجربی حانیه کریمی
93 952 کلیک کنید
تجربی امیرحسین یوسف پور سولا
93 184 کلیک کنید
تجربی آرشام فرشچیان
94 274 کلیک کنید
تجربی سید امیر میرزازاده
94 522 کلیک کنید
تجربی مائده امینی نیا
96 524 کلیک کنید
تجربی مهسا همتی
97 526کلیک کنید
تجربی عرفان گلکار
98531 کلیک کنید
تجربی سیده بهناز پنجتنیان
106214 کلیک کنید
تجربی رامیار کیخسروی
1181165 کلیک کنید
تجربی مجتبی مسافر
120244 کلیک کنید
تجربی هادی ابراهیمی
120643 کلیک کنید
تجربی گلسا عبداله پور انوریان
124 353 کلیک کنید
تجربی فاطمه جعفری بخشکندی
141 1421 کلیک کنید
تجربی سیدمحمدحسین حسینی آدرمنابادی
148 442 کلیک کنید
تجربی مهدی ولی نژاد
163876 کلیک کنید
تجربی محمد محمودی
182 976 کلیک کنید
تجربی سجاد فتاح نیا
1941044 کلیک کنید
تجربی فاطمه کبری زاده
202408 کلیک کنید
تجربی علیرضا قربانی
2031071کلیک کنید
تجربی آیدین غفاری
212433 کلیک کنید
تجربی بیتا بابایی
215629 کلیک کنید
تجربی ارشیا اوحدی حائری
218 453 کلیک کنید
تجربی علی عبدالعلی زاده
223 649 کلیک کنید
تجربی سمانه عباسی
226 1174 کلیک کنید
تجربی فرداد مریدی
228476 کلیک کنید
تجربی حنانه شهابی
232487 کلیک کنید
تجربی نجلا ریحانی یامچی
240 506 کلیک کنید
تجربی یاسمن ضیایی برسلان
242510 کلیک کنید
تجربی امیرحسین حسن آبادی
259544 کلیک کنید
تجربی محمدحسین دهقان بهابادی
262552 کلیک کنید
تجربی امير كيائی شهميرزادی
279588 کلیک کنید
تجربی علیرضا احمدی
281591 کلیک کنید
تجربی رضا اقازاده مقدم
292865 کلیک کنید
تجربی دریا شاکری
295 617 کلیک کنید
تجربی محمد تنومند
295 1460 کلیک کنید
تجربی ساینا برومند پیروز
332 1645 کلیک کنید
تجربی رضا خزائی
3531712 کلیک کنید
تجربی رادمهر مقیمی
358 745 کلیک کنید
تجربی علی اصغر سالار محمودی
366 1751 کلیک کنید
تجربی علیرضا رحیم پور
368 1756 کلیک کنید
تجربی علی بیرامی
369 1762 کلیک کنید
تجربی سعید یعقوبی اول ریابی
377 783کلیک کنید
تجربی محمد مفاخری
425 2009 کلیک کنید
تجربی محمد گیلانی
445 943 کلیک کنید
تجربی علیرضا یوسف پور فدافن
449950 کلیک کنید
تجربی علی امیری
486 4264 کلیک کنید
تجربی یلدا عباسی
490 1047 کلیک کنید
تجربی علیرضا امین زمردی
504 1495 کلیک کنید
تجربی سبحان مهرافشان
536 2463 کلیک کنید
تجربی مبینا جبرائیلی
538 1626 کلیک کنید
تجربی سعید مهدوی مهر
557 2526 کلیک کنید
تجربی حسین حیدری
563 1201 کلیک کنید
تجربی متین کرباسیون
601 1842 کلیک کنید
تجربی امیرحسین فردوسیان
624 1337 کلیک کنید
تجربی زهرا نادریان جهرمی
655 5581 کلیک کنید
تجربی پارمیدا دوبختی
681 1469 کلیک کنید
تجربی سید محمدمعین طالبی
686 1481 کلیک کنید
تجربی علیرضا عاشوری
700 1509 کلیک کنید
تجربی امیر ورقائی پایدار
702 2178 کلیک کنید
تجربی علی هرمزی
719 1547 کلیک کنید
تجربی سید علی خاتمی
722 1553کلیک کنید
تجربی مجتبی پارسا
7252255کلیک کنید
تجربی محمدکامیار عبدی
728 1563کلیک کنید
تجربی محمد قمری
740 1585 کلیک کنید
تجربی سید امیرمحمد موسوی
768 6413 کلیک کنید
تجربی محمدطاها پروا
779 1666 کلیک کنید
تجربی آریا آسمان برین
785 1676 کلیک کنید
تجربی دانیال محمدپور
800 3498 کلیک کنید
تجربی علی بهمنی
855 2705 کلیک کنید
تجربی سارا پورحشمتی درگاه
867 1864 کلیک کنید
تجربی امید فتحی ساریخانلو
875 3802 کلیک کنید
تجربی شهلا ویسی
909 3948 کلیک کنید
تجربی امین قنبریان
914 7429 کلیک کنید
تجربی دانیال شاکری
921 3995 کلیک کنید
تجربی سحر سلطانی
9312994 کلیک کنید
تجربی حسین متولی
9362004 کلیک کنید
تجربی علی محمد جعفریان شوده علیائی
965 2064 کلیک کنید
ریاضی مهراد میلانلو
3 8 کلیک کنید
ریاضی
عرفان مجیبی
414کلیک کنید
ریاضی
کاویان زارع
8 31 کلیک کنید
ریاضی
ایمان مقیمیان
10 226 کلیک کنید
ریاضی
سوگند صالحی
12 43 کلیک کنید
ریاضی
علی صف آرا فرد
24 34 کلیک کنید
ریاضی
محمدعرفان شیخ جبلی
3861 کلیک کنید
ریاضی
محمدحسین علی حسینی
58 197 کلیک کنید
ریاضی
فخرالدین عبدی
98 345 کلیک کنید
ریاضی
امیرمحمد فخیمی
309 957 کلیک کنید
ریاضی
کیوان عباسی
519 6449 کلیک کنید
زبان رضا ابراهیمی
24کلیک کنید
زبان
علیرضا احمدزاده
3 47 کلیک کنید
زبان
جمیل ندیمی
18 36 کلیک کنید
زبان
علیرضا جودکی
23 372 کلیک کنید
زبان
مجتبی مسافر
32 75 کلیک کنید
زبان
آرین چراغی
46 562 کلیک کنید
زبان
نوید مالمیر
47 567 کلیک کنید
زبان
سعید مهدوی مهر
49 465 کلیک کنید
زبان
حامد رستمخانی
63 544 کلیک کنید
زبان
پوریا رحمانی
66 764 کلیک کنید
زبان
فاطمه گرامی مقدم
70 5483 کلیک کنید
زبان
حانیه کریمی
77 826 کلیک کنید
زبان
سمانه عباسی
80 638 کلیک کنید
زبان
افرا درویشی
93 710 کلیک کنید
زبان
محمد مفاخری
121 927 کلیک کنید
زبان
سید امیر میرزازاده
122 928 کلیک کنید
زبان
سبحان مهرافشان
153 1137 کلیک کنید
زبان
زهرا نادریان جهرمی
175 1821 کلیک کنید
زبان
امیرحسین عاطفی
191 497 کلیک کنید
زبان
امید فتحی ساریخانلو
284 1832 کلیک کنید
زبان
فاطمه کبری زاده
332 868 کلیک کنید
زبان
سارا پوریائی
527 3245 کلیک کنید
زبان
علی محمد عسکرزاده شاهی
606 1559 کلیک کنید
زبان
پارسا انجم شعاع
876 2241 کلیک کنید
زبان
دریا شاکری
900 2295 کلیک کنید
زبان
یلدا عباسی
982 2505 کلیک کنید


برای مشاهده مصاحبه این افراد کلیک کنید

تا اکنون 14 دیدگاه ارسال شده است. شما نیز دیدگاه تان را بنویسید.
بیومیز
فاطمه شهابی 1399/8/19

سلام از الانم میشه مازی شد؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/19

سلام دوست عزیز بله. شما می تونید پکیچ مورد نظر خودتون خریداری کنید.جهت راهنمایی بیشتر با شماره پشتیبانی 07136288585 تماس بگیرید دوست عزیز

بیومیز
فاطمه صدرا 1399/8/19

همه ی اینا مازی بودن؟ وای چقدر خوبید شما و واقعا سطح سوالاتون عالیه عالیه مرسی از شما

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/19

بله دوست عزیز ❤️❤️❤️❤️

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/19

بیومیز
محمدرضا امامی 1399/8/19

عالی هستید مثل همیشه دوستون دارم ماز عزیز

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/19

❤️❤️❤️

بیومیز
سپهر جنابی 1399/8/19

<p> سلامماز جان شما بهترین هستید</p>

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/19

❤️❤️❤️

بیومیز
همایون سخندان بشیر 1399/8/19

بسیار عالی

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/19

❤️❤️

بیومیز
فاطمه سخنور 1399/8/19

خیلی ایده خوبی بود ممنون

بیومیز
پشتیبانی سایت - موسوی 1399/8/19

❤️❤️

بیومیز
علی اشرف اوسطی 1399/9/27

چرا میزنی رو مشاهده ارورر میده بر میگرده به صفحه اصلی

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/10/17

<p>عزیزم چون سایت در حال اپدیت بود الان سایت اپدیت شده ومیتونید دانلود کنید فایل ها رو</p>

بیومیز
امیرعباس مظلومی 1399/10/1

سلام فایل شوالات ازمون قبل برام باز نمیشه. چه کار کنم درست بشه؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/10/1

عزیزم فعلا یه سری ویرایشات واپدیت داریم روی سایت انجام میدیم فعلا امکان دسترسی به جزوات و پی دی اف ها وجود نداره به زودی اپدیت میشه ومیتونید دانلود کنید&nbsp;

بیومیز
احسان جلیل پیران 1399/10/1

خیلی هم عالی.....

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/10/2

❤✌

بیومیز
اتنا رمضان نیا 1399/10/1

مرسی از آزمون ماز برای این همه توجه به کنکوری ها ولی چه خوب میشد رتبه برتر ها روش مطالعه خودشون در درس های مختلف رو بازگو کنند که دیگران هم بتوانند استفاده کنند مرسی از محبت ماز

بیومیز
پشتیبانی سایت - عساکره 1399/10/2

سلام دوست عزیز به امید موفقیتتون❤

بیومیز
اتنا رمضان نیا 1399/10/1

سلام وخسته نباشید به گروه خفنتون&nbsp;

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/10/3

مرسی عزیزم&nbsp;

بیومیز
متین عبداله راد 1399/10/5

ماز /لطفا/ باقدرت متفاوت بمون

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/10/7

هدف ما موفقیت ورضایت شماست

بیومیز
كامياب وهابيان 1399/10/19

سلام چگونه میشود متوجه شد که کدومشون سهمیه 5 یا 25 درصد داشته اند و در کدوم منطقه بوده اند ( تمام کارنامه های بالا)

بیومیز
پشتیبانی سایت - امین 1399/10/20

سلام عزیزم نمیزنه&nbsp;&nbsp;

بیومیز
مهسا نورالهی 1400/1/22

کلاسای نکته تست آاقای خیر اندیش با آاقای فرهمندنیا جداست؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - رزمخواه 1400/1/23

سلام دوست عزیز بله کلاس های نکته و تست این دو استاد جدا از هم برگزار میشه. شما میتونید 1 استاد را انتخاب کنید.