فرزین فروزان رتبه 67 کنکور تجربی 95

 
تا اکنون 5 دیدگاه ارسال شده است. شما نیز دیدگاه تان را بنویسید.
بیومیز
علی ابراهیم زاده غیاث 1399/9/30

من یه مازی ام و افتخار میکنم به مازی بودنم

بیومیز
پشتیبانی سایت - بانشی 1399/10/10

مرسی عزیزم ..هدف ماموفقیت شماست

بیومیز
اناهید ابراهیمی 1399/9/30

خیلی این مصاحبه ها انگیره میده

بیومیز
پشتیبانی سایت - بانشی 1399/10/10

هدف ما هم همینه که موفقیت های شما روببینیم

بیومیز
فاطمه ابراهیمی 1399/9/30

ماز بهترینه

بیومیز
پشتیبانی سایت - بانشی 1399/10/10

مرسی عزیزم هدف ما موفقیت شماست

بیومیز
محمد ابراهیمی 1399/9/30

بودجه بندی کلاس زیست رو از کجا پیداکنم؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - بانشی 1399/10/10

عزیزم در صفحه اصلی سایت درقسمت برنامه راهبردی

بیومیز
زهرا ابراهیمی 1399/9/30

کلاس شیمی 11ام چه روزایی برکزار میشه؟

بیومیز
پشتیبانی سایت - بانشی 1399/10/10

عزیزم چهارشنبه ها برگزار میشه