رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 7224 تهران تهران کارنامه
2 مهدی پوراحمدی 7097 خراسان رضوی مشهد کارنامه
3 آناهيتا جمشيدي 6927 فارس شیراز کارنامه
4 سینا پرهیزکار 6884 تهران تهران کارنامه
4 محمدجواد نوری 6884 تهران اندیشه کارنامه
6 عارف شیخ پور 6715 گلستان گنبدکاووس کارنامه
7 عبدالعلی نیک کردار 6630 فارس اردکان کارنامه
8 مهدی فرهادی 6460 فارس شیراز
8 نگار پورعبداله 6460 مرکزی ساوه
8 کیمیا سیدی 6460 کرمانشاه کرمانشاه
11 فاطمه جوادی 6418 البرز کرج
11 مجتبی نیماریان 6418 چهارمحال وبختیاری بروجن
13 مهرسا کریمی 6333 البرز فردیس