آزمون کلاس آنلاین شیمی دهمی ها 2

تعداد شرکت کننده : 251
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 سام ملایی 6553 فارس شیراز کارنامه
1 مبینا تناور 6553 فارس شیراز کارنامه
1 محمد مهدی راشکی 6553 فارس شیراز کارنامه
4 مهتا مریدی 6147 تهران تهران
4 حنانه ا 6147 آذربایجان غربی شاهین دژ
4 ماهان رازمندیان 6147 گیلان رشت
4 دلبر فروزش فرد 6147 فارس شیراز
4 محمد مهدی داداش زاده 6147 آذربایجان غربی ارومیه