رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 8237 تهران تهران کارنامه
1 مهرسا کریمی 8237 البرز فردیس کارنامه
3 عبدالعلی نیک کردار 7383 فارس اردکان کارنامه
4 سینا پرهیزکار 7155 تهران تهران
5 نگار پورعبداله 7098 مرکزی ساوه