آزمون کلاس آنلاین زیست - جلسه 7

تعداد شرکت کننده : 2331
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 امیرمهدی شیپوری 6920 کرمان سیرجان
2 فاطمه عباسي 6516 البرز کرج
2 کورش آزادی 6516 فارس اردکان
4 فائزه قائدرحمت 6381 لرستان دورود
5 زهرا امدادی 6246 آذربایجان غربی میاندوآب
6 فاطمه زهرا زارع 6111 خراسان رضوی گناباد
6 کوثر برجی 6111 کرمانشاه کرمانشاه
6 فرخنده صبا 6111 البرز کرج
9 محدثه نباتى 5976 زنجان زنجان
9 متین ملکی 5976 زنجان زنجان
9 امیر مهدی بهادر 5976 مازندران فریدونکنار
9 فاطمه توتاخانه 5976 آذربایجان شرقی بناب
9 رضوانه وارسته 5976 گیلان رشت
14 راضیه عبدالرحمن زاده 5842 آذربایجان شرقی تبریز
14 یاسمن اسماعیلی 5842 اصفهان اصفهان
14 ماهان لقایی 5842 اصفهان اصفهان
14 محمد رضا مصور 5842 تهران رباطکریم
14 محمد علی رحیمی 5842 تهران تهران
14 ریحانه رضایی 5842 فارس نی ریز
14 سیده رها مصطفایی 5842 تهران شهریار