آزمون شیمی یازدهمی ها 2

تعداد شرکت کننده : 381
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 علاءالدین اعلم 6832 خوزستان اهواز کارنامه
1 مهرداد ابراهیمی 6832 اصفهان خمینی شهر کارنامه
4 آرنگ نعمتی 6427 آذربایجان غربی ارومیه کارنامه
4 سیده زهرا رضوی 6427 فارس شیراز
4 سالار علیخانی صدقیانی 6427 آذربایجان غربی ارومیه
6 امیر حسین نیک پور 6225 خراسان رضوی کاشمر