رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 سینا پرهیزکار 7284 تهران تهران کارنامه
2 عبدالعلی نیک کردار 7112 فارس اردکان کارنامه
3 محمدرضا كشاورز 6983 تهران تهران کارنامه
4 ماهان افشار 6855 تهران تهران
4 مبینا بهمن یار 6855 گلستان گنبدکاووس
6 احمدرضا آبشناس 6812 فارس فیروزآباد