آزمون شیمی دهمی ها 1

تعداد شرکت کننده : 511
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 مبینا تناور 7024 فارس شیراز کارنامه
1 ماهان رازمندیان 7024 گیلان رشت کارنامه
3 آیلین مهرابی 6442 آذربایجان غربی ارومیه
4 رضا رسولی حسین زاده 6345 تهران تهران