آزمون فیزیک یازدهمی ها 1

تعداد شرکت کننده : 861
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
3 محمدعارف رنجبری 6766 اصفهان اصفهان کارنامه
3 محمد بلند 6766 تهران تهران کارنامه
3 علاءالدین اعلم 6766 خوزستان اهواز کارنامه
3 ملیکا س 6766 گلستان گرگان کارنامه
3 امین خوش طینت 6766 اردبیل اردبیل کارنامه
3 صدرا دیباه 6766 اردبیل اردبیل کارنامه
10 محمد رضا نجفی 6321 فارس بوانات
10 امیر حسین نیک پور 6321 خراسان رضوی کاشمر
10 محمد صادق مصطفوی 6321 زنجان زنجان
10 امیر موسوی 6321 تهران قرچک
10 احمد جوادیان 6321 فارس فسا
10 محمدعلی جوکار دریسی 6321 بوشهر بوشهر
10 ریحانه میرخالقی 6321 خراسان رضوی فیض آباد