آزمون زیست دهمی ها - مرحله 2

تعداد شرکت کننده : 2301
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 سیده پریا بحرانی 6946 تهران تهران کارنامه
2 مبینا دیدار 6886 خوزستان دزفول کارنامه
3 فاطمه حکمتی فرد 6856 کرمان کرمان کارنامه
4 شمیم امینی زاده 6826 کرمان بافت کارنامه
5 امیرکسری شاهین زاده 6736 خوزستان اهواز کارنامه
6 امیرحسین کلاه چی 6706 بوشهر بوشهر کارنامه
6 محمد امین آقایی 6706 یزد میبد کارنامه
8 درسا گلچوب 6645 البرز کرج کارنامه
9 آریسا سبزه زار 6616 کرمان کرمان کارنامه
10 یسرا نصرت پور 6586 کردستان سنندج کارنامه
10 مانی حقگو 6586 گیلان رشت
12 آرمین دهقانی 6525 کرمان بافت
12 فاطمه جمشیدی 6525 اردبیل پارس آباد
14 پرهام عرفانزاده 6495 مازندران نور
15 کوروش شرفی 6465 تهران تهران
15 محمد ترشیزی 6465 گلستان گرگان
18 اسرا حسن پور 6405 کردستان قروه
18 احسان حاجی اسدی 6405 البرز کرج
18 پرهام تیزپا 6405 گیلان رشت
20 سیدسینا اصولی 6375 تهران تهران