آزمون کلاس ریاضی - جلسه 12

تعداد شرکت کننده : 1051
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 8340 تهران تهران کارنامه
2 مجتبی جهانی 8172 چهارمحال وبختیاری بروجن کارنامه
3 سینا پرهیزکار 7834 تهران تهران کارنامه
4 مهرسا کریمی 7722 البرز فردیس
5 امیر حسین دیزگانی 7666 کهگیلویه وبویراحمد دوگنبدان