رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 زهرا سادات علوی 8832 خراسان رضوی مشهد کارنامه
2 کیان موحدی 8365 تهران تهران کارنامه
3 امیررضا عابدین پور 8294 گیلان رشت کارنامه