رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 آناهيتا جمشيدي 6732 فارس شیراز کارنامه
2 علي ارشادي 6586 اصفهان اصفهان کارنامه
3 علی طلبی 6439 خراسان رضوی مشهد
3 ایدا بهرامی 6439 تهران تهران
5 محدثه نباتى 6391 زنجان زنجان
6 مهدا حسینی 6342 مازندران نور
6 دنیز دیرباز 6342 فارس شیراز