رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدشایان وکیلی 7209 کرمانشاه سنقر کارنامه
2 سید امیرحسین 7163 خراسان رضوی کاشمر کارنامه
3 مهدا حسینی 6891 مازندران نور کارنامه
4 دنیز دیرباز 6845 فارس شیراز کارنامه
5 مريم جهانبخش 6800 آذربایجان غربی نقده
6 زهرا فیوضی 6754 فارس فسا
7 مجتبی جهانی 6709 چهارمحال وبختیاری بروجن
7 زهرا کرمی 6709 آذربایجان غربی میاندوآب