رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 7308 تهران تهران کارنامه
2 کسری متین 7083 همدان نهاوند کارنامه
3 محمدمهدی کیاء 6632 گلستان گرگان
4 مهدا حسینی 6576 مازندران نور
5 سید مهدی آیت اللهی 6463 البرز کرج
5 آناهيتا جمشيدي 6463 فارس شیراز