رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 مجتبی جهانی 7061 چهارمحال وبختیاری بروجن کارنامه
1 محمدشایان وکیلی 7061 کرمانشاه سنقر کارنامه
3 دنیز دیرباز 6932 فارس شیراز کارنامه
4 محمدرضا كشاورز 6759 تهران تهران کارنامه
5 عبدالعلی نیک کردار 6630 فارس اردکان
5 دانش آموز ماز 6630 فارس جهرم
7 مهدی فرهادی 6586 فارس شیراز
8 مهدی پوراحمدی 6457 خراسان رضوی مشهد