رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 َ َ 8838 تهران تهران کارنامه
2 سیده مبینا اسحاقی 8599 گیلان رشت کارنامه
3 محمدشایان وکیلی 8361 کرمانشاه سنقر کارنامه
4 زهرا کرمی 8122 آذربایجان غربی میاندوآب کارنامه
5 محمدرضا كشاورز 7645 تهران تهران
5 نیما ایرانپور 7645 اردبیل اردبیل
7 بیتا آخوندی 7565 خراسان جنوبی بیرجند
7 ملیکا جباری 7565 خراسان رضوی کاشمر