رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 آناهيتا جمشيدي 8124 فارس شیراز کارنامه
2 محدثه نباتى 7082 زنجان زنجان کارنامه
2 سینا پرهیزکار 7082 تهران تهران کارنامه
4 مهدا حسینی 6665 مازندران نور
5 عبدالعلی نیک کردار 6526 فارس اردکان
5 فاطمه فرهنگ نیا 6526 آذربایجان شرقی تبریز