رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 7141 تهران تهران کارنامه
1 محمدشایان وکیلی 7141 کرمانشاه سنقر کارنامه
3 مجتبی نیماریان 7096 چهارمحال وبختیاری بروجن کارنامه
4 آناهيتا جمشيدي 6916 فارس شیراز کارنامه
5 سید امیرحسین 6782 خراسان رضوی کاشمر کارنامه
6 سینا پرهیزکار 6737 تهران تهران کارنامه