رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 7439 تهران تهران کارنامه
1 الکس فرگوسن 7439 اردبیل پارس آباد کارنامه
1 سپهر رستمی 7439 آذربایجان شرقی تبریز کارنامه
1 امیر مهدی بهادر 7439 مازندران فریدونکنار کارنامه
1 میلاد نومنی کمال 7439 بوشهر بوشهر کارنامه
6 مازی شونم 7200 گلستان بندرترکمن
6 امیر حسین دیزگانی 7200 کهگیلویه وبویراحمد دوگنبدان
8 ِ ِ 7120 تهران تهران
8 ایدا بهرامی 7120 تهران تهران
8 ثنا حاج بابایی 7120 آذربایجان شرقی تبریز