رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدشایان وکیلی 7145 کرمانشاه سنقر کارنامه
2 محمدرضا كشاورز 7014 تهران تهران کارنامه
3 مهدی پوراحمدی 6970 خراسان رضوی مشهد کارنامه
3 مهدا حسینی 6970 مازندران نور
5 سینا پرهیزکار 6794 تهران تهران
6 سارا کاظمی 6575 تهران تهران
7 سيد كاميار موسوى 6488 اردبیل اردبیل