آزمون شیمی دهمی ها 6

تعداد شرکت کننده : 226
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 مبینا تناور 7315 فارس شیراز کارنامه
2 فاطمه پورقاسمی 6932 یزد ابرکوه کارنامه
3 محمد مهدی داداش زاده 6550 آذربایجان غربی ارومیه
3 ژيوان محمودي 6550 آذربایجان غربی ارومیه