رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدشایان وکیلی 7099 کرمانشاه سنقر کارنامه
1 امیر حسین دیزگانی 7099 کهگیلویه وبویراحمد دوگنبدان کارنامه
3 سینا پرهیزکار 7055 تهران تهران کارنامه
3 مجتبی جهانی 7055 چهارمحال وبختیاری بروجن کارنامه
3 مهدی پوراحمدی 7055 خراسان رضوی مشهد کارنامه
6 محمدرضا كشاورز 6967 تهران تهران
7 احمدرضا آبشناس 6923 فارس فیروزآباد