آزمون زیست دهمی ها - مرحله 6

تعداد شرکت کننده : 1973
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 رضا یوسفوند 7053 لرستان خرم آباد کارنامه
2 امیرکسری شاهین زاده 6828 خوزستان اهواز کارنامه
2 مهدی فضل پر 6828 خوزستان بهبهان کارنامه
2 درسا گلچوب 6828 البرز کرج کارنامه
2 پارسا اسریس 6828 گیلان رشت کارنامه
2 افشین رجایی 6828 فارس شیراز
2 محمد ترشیزی 6828 گلستان گرگان
8 امیررضا روح الله پور 6744 مازندران بابل
8 مبینا طاهر سولا 6744 اردبیل اردبیل
10 آریان ثریایی 6716 مازندران بابل
10 پرهام عرفانزاده 6716 مازندران نور
10 دانیال رهنما 6716 گیلان رشت
10 ماهان پهلوانی 6716 گلستان گرگان
10 تست سایت 6716 فارس شیراز
15 علیرضا منعمی 6660 مازندران بابل
15 فاطمه حکمتی فرد 6660 کرمان کرمان
15 ابوالفضل چوبی پری 6660 همدان ملایر
15 سینا درستکار 6660 فارس مرودشت
19 آریا رضائی 6632 گیلان رشت
20 مبینا دیدار 6604 خوزستان دزفول