رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 علي بختياري 8384 مرکزی اراک کارنامه
2 محمد جواد پسرکلو 8228 گلستان گنبدکاووس کارنامه
3 زهرا سادات علوی 7774 خراسان رضوی مشهد کارنامه