آزمون کلاس آنلاین ریاضی - جلسه 7

تعداد شرکت کننده : 646
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 رضوانه وارسته 6457 گیلان رشت کارنامه
2 یگانه کریمی 6323 سیستان وبلوچستان زاهدان کارنامه
3 ساجده صاحبکار 6278 خراسان رضوی نیشابور کارنامه
4 مهدی پوراحمدی 6233 خراسان رضوی مشهد
5 مهدی وحدانی 6189 مازندران تنکابن