آزمون فیزیک یازدهمی ها - ساکن

تعداد شرکت کننده : 276
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 صدرا دیباه 7428 اردبیل اردبیل کارنامه
2 امیر حسین نیک پور 6510 خراسان رضوی کاشمر
3 محمد احمدیان 6445 فارس فسا