آزمون کلاس آنلاین شیمی دهمی ها 4

تعداد شرکت کننده : 397
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمد مهدی داداش زاده 7953 آذربایجان غربی ارومیه کارنامه
1 ژيوان محمودي 7953 آذربایجان غربی ارومیه کارنامه
1 مبینا تناور 7953 فارس شیراز کارنامه