رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 ژيوان محمودي 7274 آذربایجان غربی ارومیه کارنامه
1 مبینا تناور 7274 فارس شیراز کارنامه
3 امیررضا اسماعیلی نیا 6949 خراسان رضوی سبزوار کارنامه
4 هانیه مالداری 6624 خراسان شمالی اسفراین
5 هاوش  عشقی صحرایی 6515 تهران تهران
6 رضا رسولی حسین زاده 6298 تهران تهران