رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 دانیال غریب 8083 خراسان رضوی مشهد کارنامه
2 حمید سلطانی 8023 تهران تهران کارنامه
3 محمد جواد پسرکلو 7685 گلستان گنبدکاووس کارنامه