آزمون کلاس ریاضی کنکوری ها - حد 1

تعداد شرکت کننده : 1018
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدجواد نوری 6657 تهران اندیشه کارنامه
1 سینا پرهیزکار 6657 تهران تهران کارنامه
1 فاطمه جوادی 6657 البرز کرج کارنامه
1 محمدشایان وکیلی 6657 کرمانشاه سنقر کارنامه
1 مهدی پوراحمدی 6657 خراسان رضوی مشهد کارنامه
1 مهدا حسینی 6657 مازندران نور کارنامه
7 امیر حسین دیزگانی 6542 کهگیلویه وبویراحمد دوگنبدان
7 کیمیا سیدی 6542 کرمانشاه کرمانشاه
9 عبدالعلی نیک کردار 6428 فارس اردکان
10 نگار پورعبداله 6390 مرکزی ساوه