آزمون کلاس آنلاین شیمی دهمی ها 3

تعداد شرکت کننده : 271
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 مبینا تناور 8518 فارس شیراز کارنامه
2 محمد مهدی داداش زاده 6968 آذربایجان غربی ارومیه
3 پارسا نجفي 6245 خراسان رضوی مشهد
3 ماهان رازمندیان 6245 گیلان رشت