آزمون کلاس آنلاین ریاضی - جلسه 6

تعداد شرکت کننده : 1001
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 یگانه کریمی 6755 سیستان وبلوچستان زاهدان کارنامه
1 هدیه آغ قلعهء 6755 خراسان شمالی بجنورد کارنامه
3 امیرحسین رنجبر 6625 یزد بافق کارنامه
4 مهدی پوراحمدی 6582 خراسان رضوی مشهد کارنامه
4 نگار بهاری 6582 تهران تهران کارنامه
4 علی احمدیان فر 6582 کرمانشاه کرمانشاه
4 سید حنیف سیف هاشمی 6582 سمنان شاهرود
8 احسان ضیغمیان 6495 یزد یزد
9 یاسمن اسماعیلی 6452 اصفهان اصفهان
10 مهرسا نجم الدینی 6409 آذربایجان شرقی تبریز
11 شایان صادقی 6322 فارس جهرم
11 سپیده قائینی 6322 کرمان شهربابک
13 مجتبی نیماریان 6279 چهارمحال وبختیاری بروجن
14 مهدی وحدانی 6236 مازندران تنکابن
14 امیر مهدی بهادر 6236 مازندران فریدونکنار
14 زهرا بردباریان 6236 فارس داراب
14 محدثه نباتى 6236 زنجان زنجان
18 ساجده صاحبکار 6106 خراسان رضوی نیشابور
18 محمد باقر خالقی 6106 خراسان جنوبی قاین
18 سینا کاملی 6106 مازندران ساری