مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری

مصاحبه با نفرات برتر
کنکوررشتهرتبهنام و نام خانوادگیمصاحبه تصویریمصاحبه صوتی یا متنی
1400تجربی 1 نیما ابوالحسنیکلیک کنید
1400 تجربی 2پارسا فتحیکلیک کنید
1400تجربی4آیناز مارالیکلیک کنید
1400تجربی5حسن قیمکلیک کنید
1400تجربی7باربد محمدیکلیک کنید
1400تجربی8محمدحسن فلاحتکلیک کنید
1400تجربی1سعیده محبیکلیک کنید
1400تجربی5پارسا مرندیکلیک کنید
1400تجربی6امیررضا قبادی کوره خسرویکلیک کنید
1400تجربی7متین قنبری نقندرکلیک کنید
1400تجربی7دیانا عبادی پورکلیک کنید
1400تجربی9شب بو مؤیدکلیک کنید
1400تجربی9عطیه سلطانی نژادکلیک کنید
1400تجربی9امیرمحمد فضلیکلیک کنید
1400تجربی10ستایش نظریکلیک کنید
1400تجربی12حسین قیمکلیک کنید
1400تجربی12زهرا حیدریکلیک کنید
1400تجربی18علیرضا میرزابهکلیک کنید
1400تجربی18هانیه نصیرایی‌میرکلیک کنید
1400تجربی19رضا نور محمدیکلیک کنید
1400تجربی20عرفان شادکامکلیک کنید
1400تجربی23سودا زینعلیکلیک کنید
1400تجربی23علی روشن‌روانکلیک کنید
1400تجربی27ثنا کاظمی‌وندکلیک کنید
1400تجربی28ایمان امانی زادهکلیک کنید
1400تجربی34امیرحسین کاظمیکلیک کنید
1400تجربی36دانیال منتظریکلیک کنید
1400تجربی 37روژان کوچکیکلیک کنید
1400تجربی39احسان ابراهیمیکلیک کنید
1400تجربی43امیرحسین حسن نژادکلیک کنید
1400تجربی44عبدالله احمدیکلیک کنید
1400تجربی47کیمیا رئوفیکلیک کنید
1400تجربی48روژینا رستارکلیک کنید
1400تجربی49مسیح شریفیکلیک کنید
1400تجربی53کیارش شیرافکنکلیک کنید
1400تجربی56یگانه کریمیکلیک کنید
1400تجربی58محسن نوروزیکلیک کنید
1400تجربی62یاسمن شمالیکلیک کنید
1400تجربی67مبین فلاحی بوکانیکلیک کنید
1400تجربی70سیروان محمدیکلیک کنید
1400تجربی71نیلوفر شادکلیک کنید
1400تجربی74یاسمین وحیدیکلیک کنید
1400تجربی78سبحان حسینیکلیک کنید
1400تجربی80محمدرضا زرین‌فرکلیک کنید
1400تجربی83امیررضا جوکارکلیک کنید
1400تجربی92کوثر استاد محمدیکلیک کنید
1400تجربی98احسان روح بخشکلیک کنید
1400تجربی105مهدیه ادیبیانکلیک کنید
1400تجربی113هلیا عرفانیکلیک کنید
1400تجربی116علی باکریکلیک کنید
1400تجربی125مهدیه اسلامیکلیک کنید
1400تجربی127علیرضا شجاعیکلیک کنید
1400تجربی376امیرعلی سراجکلیک کنید
1400تجربی547سید محمدرضا هدایتیکلیک کنید
1400تجربی1053نیلوفر نیکنامیکلیک کنید
1400تجربی1073دلارام شاکریکلیک کنید
99تجربی1سید امیر سید شنواکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی2رامین آزادیکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی3محمد تیموری ماسولهکلیک کنید
99تجربی5علی مولاییکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی6شهریار سلیمانیکلیک کنید
99تجربی7سارا احمدیکلیک کنیدکلیک کنید
99ریاضی6کسری ملیحیکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی8علی چیت سازکلیک کنید
99ریاضی8مهراد میلانلوکلیک کنید
99تجربی10محمدمهدی قلی زادهکلیک کنید
99تجربی1محمدطاها سالاریکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی2امین دوست احدیکلیک کنید
99تجربی2مصدق مرادی اشکفتیکلیک کنید
99تجربی2سعید اسکندریکلیک کنید
99تجربی3سارینا زارعکلیک کنید
99تجربی5آناهیت شورمیجکلیک کنید
99تجربی5سحر زرافشانکلیک کنید
99تجربی8الهام وطن‌خواهکلیک کنید
99تجربی8علیرضا محمدیکلیک کنید
99تجربی8فاطمه سادات میربقاییکلیک کنید
99ریاضی8کاویان زارعکلیک کنید
99تجربی9اشکان خضریکلیک کنید
99تجربی9جعفر زمانی تکمهکلیک کنید
99تجربی9علیرضا ایمان پرورکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی11مهدی واحدیکلیک کنید
99تجربی13سبحان بهاریکلیک کنید
99تجربی13اهورا رحمانیکلیک کنید
99تجربی14صدف ملکیکلیک کنید
99تجربی16رادمهر شاهوردیکلیک کنید
99تجربی21مهتاب محمدزمانیکلیک کنیدکلیک کنید
99ریاضی24علیرضا فرشیکلیک کنید
99تجربی24فرزین رجاییکلیک کنید
99تجربی29سپهر محمدیکلیک کنید
99تجربی29مهدا ملکشاهیکلیک کنید
99تجربی33مهین آخوندپورکلیک کنید
99تجربی34علیرضا آذربوکلیک کنید
99تجربی34امیرحسین زیوریکلیک کنید
99تجربی36سامان خیریکلیک کنید
99تجربی37سيدمصطفى دهنوىکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی37پارسا شصتیکلیک کنید
99تجربی38ماهان کوشکیکلیک کنید
99تجربی38محمدعرفان شیخ جبلیکلیک کنید
99تجربی39امیرمحمد امین زادهکلیک کنید
99تجربی39مقدسه حیدریکلیک کنید
99تجربی44فاطمه اکبریکلیک کنید
99تجربی46مهرسا مصطفاییکلیک کنید
99تجربی46امیر محمد غلامیکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی48رضا رهبرکلیک کنید
99تجربی51محمدحسین خالقیکلیک کنید
99تجربی51ارشیا دانشکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی53امیرمحمد رمضانیکلیک کنید
99تجربی53پرنديس زين الدينى ميمندکلیک کنید
99تجربی54سید امین موسویانکلیک کنید
99تجربی56اشکان عمادیکلیک کنید
99تجربی56محمد حیدری صالح آبادکلیک کنید
99ریاضی58عطا رهبریکلیک کنید
99ریاضی58محمدحسین علی حسینیکلیک کنید
99تجربی59جمیل ندیمیکلیک کنید
99تجربی59آیدا عباسیکلیک کنید
99تجربی63مهدی عندلیب تولاییکلیک کنید
99تجربی63علی فلاح‌زادهکلیک کنید
99تجربی64علیرضا آزادیانکلیک کنید
99تجربی67منیره کیاقادیکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی70هادی رضاییکلیک کنید
99تجربی71محمدرضا عبدل همایونیکلیک کنید
99تجربی72حمیدرضا سلیمانی کلیک کنید
99تجربی73سارا مهریکلیک کنید
99تجربی75علی حسینیکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی79امیررضا پژوهشکلیک کنید
99تجربی79فاطمه فخراییکلیک کنید
99تجربی79امیرحسین طوافیکلیک کنید
99تجربی80پرهام نورمندیکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی82سیدعلیرضا موسوی انیجدانکلیک کنید
99تجربی84علیرضا محمدزادهکلیک کنید
99تجربی86محمدجواد صلاحکلیک کنید
99تجربی88امیرحسن عالیکلیک کنید
99تجربی89محمد فتحیکلیک کنید
99تجربی89سینا فتاحیکلیک کنید
99تجربی90محمدرضا هدایتکلیک کنید
99تجربی92آیدا حدادیکلیک کنید
99تجربی92دیار زورآورکلیک کنید
99تجربی93حانیه کریمیکلیک کنید
99تجربی93امیرمحمد یوسف پورکلیک کنید
99تجربی94آرشام فرشچیانکلیک کنیدکلیک کنید
99تجربی97مهسا همتیکلیک کنید
99تجربی98عرفان گلکارکلیک کنید
99تجربی107مهسا خجستهکلیک کنید
99تجربی114سیدکیارش سادات‌رفیعیکلیک کنید
99تجربی127علی نوروزیکلیک کنید
99تجربی132علیرضا قدیریکلیک کنید
99تجربی132امیرحسین حیدریکلیک کنید
99تجربی141فاطمه جعفریکلیک کنید
99تجربی164آرمین براتیکلیک کنید
99تجربی176سید عرفان شریف زادهکلیک کنید
99تجربی192زهرا مستوفیکلیک کنید
99تجربی159سيد محمدحسين اوليايیکلیک کنید
99تجربی212آیدین غفاریکلیک کنید
99تجربی218ارشیا اوحدیکلیک کنید
99تجربی262محمدحسن دهقان بهابادیکلیک کنید
99تجربی281علیرضا احمدیکلیک کنید
99تجربی389آریا عابدیکلیک کنید
99تجربی424رادین بهبودیکلیک کنید
99تجربی425محمد مفاخریکلیک کنید
99تجربی504علیرضا امین زمردیکلیک کنید
99تجربی909شهلا ویسیکلیک کنید
99تجربی921دانیال شاکریکلیک کنید
98تجربی1ایزدمهر احمدی نژادکلیک کنید
98تجربی2محسن راستکارکلیک کنید
98تجربی3فرهنگ امیریکلیک کنید
98تجربی4رسا ظفریکلیک کنید
98تجربی5محمد رضا ارشدی صوفیانیکلیک کنید
98تجربی6امیررضا بسکابادیکلیک کنید
98تجربی7گلسا مصباحیکلیک کنید
98تجربی8ریحانه فرخی ملکیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی9سیاوش کیانپورکلیک کنید
98تجربی10امیرحسام زارعکلیک کنید
98تجربی10سید مهدی زارع زادهکلیک کنید
98تجربی1فاطمه زارعیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی2عرفان آقکلیک کنید
98تجربی3کیان رحمانیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی4امیر محمد سهرابیکلیک کنید
98تجربی4محمدرضا رادنژادکلیک کنید
98تجربی4محمدرضا جعفری نژادکلیک کنید
98تجربی5محمدصادق فلاحیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی6رضا رحیم زادهکلیک کنید
98تجربی7آریا معتمد جهرمیکلیک کنید
98تجربی7 علی مبارکیکلیک کنید
98تجربی7سپهر صالحی عمرانکلیک کنید
98تجربی9علی اصغر عبدیکلیک کنید
98تجربی9حسین گله داریکلیک کنید
98تجربی9امید قیسوندیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی10شکیبا دانشورکلیک کنید
98تجربی10شکیبا شیخ اشکوریکلیک کنید
98تجربی12مبین اسدیکلیک کنید
98تجربی14سبا ثابتکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی16علیرضا شریعتیکلیک کنید
98تجربی17وحید زارعکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی17ملیکا شیرعلیکلیک کنید
98تجربی17علی امیری مطلقکلیک کنید
98تجربی20خشایار اشکبوسکلیک کنید
98ریاضی20علی ونکی فراهانیکلیک کنید
98تجربی21لاله نجفیکلیک کنید
98تجربی23سجاد عبادیکلیک کنید
98تجربی24نادیا رجبلوکلیک کنید
98تجربی24محمد امین فرج زادهکلیک کنید
98تجربی24رضا رحیم زادهکلیک کنید
98تجربی25پویا مرادیکلیک کنید
98تجربی26محمدامین برکتینکلیک کنید
98تجربی27کیمیا درمانیکلیک کنید
98تجربی27امیرحسین کریمیکلیک کنید
98تجربی28امیرحسام پناهیکلیک کنید
98تجربی29محمد حسین مبینیکلیک کنید
98تجربی29آرمان نمازیکلیک کنید
98تجربی32سهیل حیدریکلیک کنید
98تجربی32سهیل صومعهکلیک کنید
98تجربی32زهرا گودرزی
کلیک کنید
98تجربی32مریم قضاوتیکلیک کنید
98تجربی32علی زرین نیاکلیک کنید
98تجربی32محمدمبین سجادیکلیک کنید
98تجربی32علی فرامرزیکلیک کنید
98تجربی32بازان آقائی میبدیکلیک کنید
98تجربی32حسین محمودیکلیک کنید
98تجربی37سعید محمدزادهکلیک کنید
98تجربی38رحمت اله اصفهانیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی38محمدمهدی کریمیکلیک کنید
98تجربی41هومان ستوده نیاکلیک کنید
98تجربی43علیرضا عرفان فاضلکلیک کنید
98تجربی45امیررضا بیرامیکلیک کنید
98تجربی47سامان راست روانکلیک کنید
98تجربی49آرمان خانجانیکلیک کنید
98تجربی49میلاد پورزاهدکلیک کنید
98تجربی50کسری پیراهشکلیک کنید
98تجربی51علیرضا نوریکلیک کنید
98تجربی51علی اصغر عبدیکلیک کنید
98تجربی52امین جنت علیپورکلیک کنید
98تجربی53حسین ناطقیکلیک کنید
98تجربی54محمد رفیع زادهکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی55محمدمهدی دشتکیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی55سجاد مهدویکلیک کنید
98تجربی55حسین فخارکلیک کنید
98تجربی59امیر جبیریکلیک کنید
98تجربی61فاطمه دوستیکلیک کنید
98تجربی63مهرداد میرزا حسینیکلیک کنید
98تجربی64سارا بستانیکلیک کنیدکلیک کنید
98ریاضی64مهیار جعفریکلیک کنید
98تجربی69علی واعظیکلیک کنید
98تجربی70مصطفی نقویکلیک کنید
98تجربی71سجاد نوریکلیک کنید
98تجربی71مهلا امانیکلیک کنید
98تجربی71امیرعباس جلودارکلیک کنید
98تجربی73محمدعماد سلامیکلیک کنید
98تجربی73سعید علویکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی75مریم فقیهی نژادکلیک کنید
98تجربی76محمدحسن محسنیانکلیک کنید
98تجربی78علی صمیمیکلیک کنید
98تجربی79درسا قربان سرویکلیک کنید
98تجربی81محمدفرزاد امامیکلیک کنید
98تجربی81طاها طبری نیاکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی83حنانه قاسمیکلیک کنید
98تجربی83 آرمیتا جمالیکلیک کنید
98تجربی84علیرضا راستیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی86علی جهادی فرکلیک کنید
98تجربی86زهرا صدیقانیکلیک کنید
98تجربی87وحید زارعکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی89فرهاد مسائلیکلیک کنید
98تجربی89صبا تکلو ابدالیکلیک کنید
98تجربی93یاسمن جعفرزادهکلیک کنید
98تجربی95مهدی صنعتکارکلیک کنید
98تجربی95سیدغلامرضا اسلامیکلیک کنیدکلیک کنید
98تجربی96درسا علیجان زادهکلیک کنید
98تجربی96 آرمان ریاحیکلیک کنید
98تجربی97محمدرضا احمدیکلیک کنید
98تجربی97محمدمهدی بیت اللهیکلیک کنید
98تجربی99محمدرضا غفارزادهکلیک کنید
98تجربی100محمد برازشکلیک کنید
98تجربی194محمدامین حسن زاده کرگانکلیک کنید
98تجربی341رضا احمدیکلیک کنید
98تجربی404امیررضا گراوندکلیک کنید
98تجربی462سپهر فرزادی نسبکلیک کنید
98تجربی527نرگس نادریکلیک کنید
98تجربی569نیلوفر جمالیکلیک کنید
98تجربی665مصطفی قربیانکلیک کنید
98تجربی673آرسام یوسف زاده کوهسانیکلیک کنید
98تجربی917علی سلیمانیکلیک کنید
97تجربی1امیررضا براتیکلیک کنید
97تجربی4امیررضا صدریکتاکلیک کنید
97تجربی6علی افخمی نیاکلیک کنید
97تجربی8سید شایان شجاعیکلیک کنید
97تجربی3زهرا کریمی‌زادهکلیک کنید
97تجربی3محمدرضا اسماعیلیکلیک کنید
97تجربی4ادیب الماسیکلیک کنید
97تجربی7ایلشن آذرمیکلیک کنید
97تجربی8علی تقوایی‌کلیک کنید
97تجربی9امیر حسین محرم خانیکلیک کنید
97تجربی9علیرضا یزدانیکلیک کنید
97تجربی9محمدامین جوادیکلیک کنید
97تجربی10ساجد شیریکلیک کنید
97تجربی12محمد معین خواجویکلیک کنید
97تجربی13سارا باقریهکلیک کنید
97تجربی22فاطمه بهشتی زادهکلیک کنید
97تجربی26سارا مصطفویکلیک کنید
97تجربی28المیرا علاییکلیک کنید
97تجربی28امیرحسین مهدی پورکلیک کنید
97تجربی36محمدحسین مرادیکلیک کنید
97تجربی45سروش مسروریکلیک کنید
97تجربی59محمد ابراهیم نژادکلیک کنید
97تجربی64امیرحسین‌ زینی نسبکلیک کنید
97تجربی88علیرضا سرداری پورکلیک کنید
97تجربی92علی یونسیکلیک کنید
97تجربی135سجاد سیبویهکلیک کنید
97تجربی187مجتبی فتاحی نیاکلیک کنید
96تجربی1امیرحسین قاسمی نژاد رایینیکلیک کنیدکلیک کنید
96تجربی2امیر حسین قویدلکلیک کنیدکلیک کنید
96تجربی3محمد رضا نادریکلیک کنید
96تجربی4ارسلان یزدچیکلیک کنیدکلیک کنید
96تجربی6یاسمین میرکلیک کنید
96تجربی8امیررضا پاشاپور یگانهکلیک کنیدکلیک کنید
96تجربی9مهدی شفیعیکلیک کنید
96تجربی9مهدی روانخواه
96تجربی4فریما صفریکلیک کنیدکلیک کنید
96تجربی6حامد جاویدپورکلیک کنید
96تجربی11سعید جوانشیرکلیک کنید
96تجربی12فاطمه زحمت کشکلیک کنید
96تجربی18فاطمه پورخنجرکلیک کنید
96تجربی22کسری اکبریکلیک کنید
96تجربی48محدثه رهنماکلیک کنید
96تجربی48مسعود امدادیکلیک کنید
96تجربی57علی حسن پورکلیک کنید
96تجربی62سبحان صفاجوکلیک کنید
96تجربی67پردیس زمانیکلیک کنید
96تجربی86محمدرضا غلامیکلیک کنید
96تجربی89ملیکا ارژنگ زادهکلیک کنید
96تجربی100سیده فاطمه مغیثیکلیک کنید
95تجربی1محمد احمدیکلیک کنیدکلیک کنید
95تجربی2محمدامین روانبخشکلیک کنید
95تجربی4پارسا خلفیکلیک کنیدکلیک کنید
95تجربی5مهتا ستاریانکلیک کنید
95تجربی6امیرحسین طبیبیانکلیک کنیدکلیک کنید
95تجربی7آرمین گلچینکلیک کنیدکلیک کنید
95تجربی8مهشاد افشار زادهکلیک کنیدکلیک کنید
95تجربی10پارسا سیفیکلیک کنیدکلیک کنید
95تجربی4علیرضا آروینکلیک کنیدکلیک کنید
95تجربی5سیدمحمد قوامکلیک کنید
95تجربی15حسین نظرآبادیکلیک کنید
95تجربی16روزبه درویشیکلیک کنید
95تجربی18علی ابراهیمیکلیک کنید
95تجربی26اسفندیار طاهریکلیک کنید
95تجربی29مرتضی فاتحیکلیک کنید
95تجربی38شیرین حسن پورکلیک کنید
95تجربی41ماهان بابا احمدیکلیک کنید
95تجربی48مهدی زندوی فردکلیک کنید
95تجربی54هما سید میرزاییکلیک کنید
95تجربی63زانیار حاج اسماعیل پورکلیک کنید
95تجربی67فرزین فروزانکلیک کنید
95تجربی74پرنیان السادات شوبیریکلیک کنید
95تجربی109محمد هادی نوریکلیک کنید
95تجربی122فاطمه امیریکلیک کنید
95تجربی724علی نصیریکلیک کنید
94تجربی1سارا همتیکلیک کنیدکلیک کنید
94تجربی2کیانا تدبیر واجارگاهکلیک کنید
94تجربی8معین علاکلیک کنید
94تجربی9میثم فرج پور نیریکلیک کنید
94تجربی1محمدمهدی خادم بشیریکلیک کنید
94تجربی6محمدامین خادم بشیریکلیک کنید
94تجربی158رضا حیدریکلیک کنید
93تجربی1شایان پور میرباباییکلیک کنید
93تجربی3سیده زهرا موسویکلیک کنید

دیدگاه کاربران

مطالب مشابه

مصاحبه هلیا عرفانی رتبه ۱۱۳ منطقه ۱ کنکور تجربی ۱۴۰۰

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

مصاحبه امیرعلی سراج رتبه ۳۷۶ منطقه ۱ کنکور تجربی ۱۴۰۰

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

حل ویدئویی سوالات آزمون ۲۲ و ۲۳ دی ماز

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

جلسه آفلاين فصل ۴ دهم

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

ثبت‌نام شما با موفقیت انجام شد!

در روزهای نهم، دهم و یازدهم تیر می‌توانید با شماره تماسی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید از طریق سایت Biomaze.tv در همایش شرکت کنید.