کارنامه رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور ۱۴۰۰

کارنامه 2
رشتهنام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهرتبه کشوری کارنامه
تجربینيما ابوالحسنی11کلیک کنید
تجربی پارسا فتحی12کلیک کنید
تجربی آیناز مارالی14کلیک کنید
تجربیسعیده محبی114کلیک کنید
تجربیرضا دانشی115کلیک کنید
تجربیآرين آور26کلیک کنید
تجربیمحمد قاضی نسب248کلیک کنید
تجربیپارسا مرندی511کلیک کنید
تجربیسارا حمزه5163کلیک کنید
تجربییوسف هوتکانی612کلیک کنید
تجربیامیر رضا قبادی626کلیک کنید
تجربیمحمد مهدی پژمان6105کلیک کنید
تجربیهاجر سلیمانی6198کلیک کنید
تجربیمتین قنبری نقندر7106کلیک کنید
تجربیشب بو مؤید916کلیک کنید
تجربیامیرمحمد فضلی930کلیک کنید
تجربیعطیه سلطانی نژاد944کلیک کنید
تجربیستایش نظری1031کلیک کنید
تجربیاميرمحمد خدادادی1049کلیک کنید
تجربیکوثر پنجی بیگدلی1132کلیک کنید
تجربیامیررضا عرب1160کلیک کنید
تجربیاشکان واعظی1222کلیک کنید
تجربیعارف شیخ پور1283کلیک کنید
تجربیمبینا کیان‌مهر1336کلیک کنید
تجربیسجاد سیف اللهی14175کلیک کنید
تجربیفواد شیخ محمودی1592کلیک کنید
تجربیبهنام برهانی1637کلیک کنید
تجربیمرتضی خفاجه قاسم آبادی1795کلیک کنید
تجربیعلیرضا میرزابه1839کلیک کنید
تجربیرضا نورمحمدی1997کلیک کنید
تجربیمبین محمدی20122کلیک کنید
تجربیامیر عطایی20215کلیک کنید
تجربیامیر عطایی2353کلیک کنید
تجربیسودا زینعلی2358کلیک کنید
تجربیعلی روشن روان23140کلیک کنید
تجربیامیررضا معتمدی2561کلیک کنید
تجربیثنا کاظمی وند2766کلیک کنید
تجربیایمان امانی زاده2871کلیک کنید
تجربیسپیده سجادیان29359کلیک کنید
تجربیاشکان خرمی3068کلیک کنید
تجربیمحمد جواد الماسی3169کلیک کنید
تجربینیما نصرت خواه3169کلیک کنید
تجربیآنيتا امامی31171کلیک کنید
تجربیثمینه طیبی32390کلیک کنید
تجربیرادین انفرادی3373کلیک کنید
تجربیامیرجواد حسین زاده33393کلیک کنید
تجربیامیرحسین کاظمی3487کلیک کنید
تجربیدانیال منتظری3676کلیک کنید
تجربیعلیرضا حیدری36191کلیک کنید
تجربینگین ماهرانی3778کلیک کنید
تجربیروژان کوچکی3798کلیک کنید
تجربینهال خوشدل38435کلیک کنید
تجربیمحمدکاظم شجاعی39100کلیک کنید
تجربیمحمدامین جهازی39447کلیک کنید
تجربیمریم عباسی4085کلیک کنید
تجربیعلی اکبر عباس زاده4289کلیک کنید
تجربیحسام طالبی42459کلیک کنید
تجربیساناز پریزن43102کلیک کنید
تجربیاميرحسين حسن نژاد43110کلیک کنید
تجربیعبدالله احمدی44252کلیک کنید
تجربیفراز نیازی45255کلیک کنید
تجربیفاطمه شیرزاده46504کلیک کنید
تجربیکیمیا رئوفی47108کلیک کنید
تجربیروژینا رستار48270کلیک کنید
تجربیمسیح شریفی49111کلیک کنید
تجربیکیان عیسی آبادی51122کلیک کنید
تجربیکیارش شیرافکن53126کلیک کنید
تجربییگانه کریمی56135کلیک کنید
تجربیفرهاد سالاری57136کلیک کنید
تجربیوریا کریمی57296کلیک کنید
تجربیمحسن نوروزی58299کلیک کنید
تجربیاميرمحمد سلامت منش59139کلیک کنید
تجربییاسمن شمالی62145کلیک کنید
تجربیمحیا لطفی63147کلیک کنید
تجربیمحمد جواد شهسواری63317کلیک کنید
تجربیرضا فاضلی67157کلیک کنید
تجربیامیرعلی گروه ای67173کلیک کنید
تجربیسیروان محمدی70345کلیک کنید
تجربییاسمین وحیدی74750کلیک کنید
تجربیعلیرضا بندریان75171کلیک کنید
تجربیعلی عودی اول77383کلیک کنید
تجربیسبحان حسینی78181کلیک کنید
تجربیمیلاد ملا ابراهیمی78196کلیک کنید
تجربیمهدی علی پناه پور78385کلیک کنید
تجربیبهزاد حیدری79184کلیک کنید
تجربییگانه پیاب نما80187کلیک کنید
تجربیمحمدرضا زرین فر80204کلیک کنید
تجربیمحمدرضا شایان راد81189کلیک کنید
تجربیسنا بادامچی زاده81207کلیک کنید
تجربیاميررضا جوكار83402کلیک کنید
تجربیعلی عبدالهی مقدم89225کلیک کنید
تجربیبیتا بهزاد زاده90927کلیک کنید
تجربیکوثر استادمحمدی92213کلیک کنید
تجربیامیررضا دوستی92482کلیک کنید
تجربیفرزاد محمدی زاده93488کلیک کنید
تجربیعلی اقسام93953کلیک کنید
تجربیدانیال بداوی95495کلیک کنید
تجربیفربد نامداری99233کلیک کنید
تجربیعلی خادم99233کلیک کنید
تجربیهلیا عرفانی113305کلیک کنید
تجربیسارا حاجیها114307کلیک کنید
تجربیهیوا کریمی115561کلیک کنید
تجربیعلی باکری116256کلیک کنید
تجربیمهدی اسماعیلی120579کلیک کنید
تجربیمهربان توفیقی122276کلیک کنید
تجربیعلیرضا شجاعی127286کلیک کنید
تجربییاسمن محمدی138315کلیک کنید
تجربیسينا محمدی زاده1441493کلیک کنید
تجربیزهرا سادات هاشمی1511542کلیک کنید
تجربیصدرا جراح164379کلیک کنید
تجربیعلی دولتی166758کلیک کنید
تجربیابوالفضل صدقی17116187کلیک کنید
تجربیروژان ژاله176506کلیک کنید
تجربیمهديس باراني179411کلیک کنید
تجربیمحمدرضا صادقی1831790کلیک کنید
تجربیکیارش چراغلو198573کلیک کنید
تجربیمصطفی قاسم زاده1991987کلیک کنید
تجربیمحمداحسان عبدالهی2012014کلیک کنید
تجربیآرین اشتری213466کلیک کنید
تجربیفرخ لطف الله زاده217958کلیک کنید
تجربیعلیرضا حسنی2052055کلیک کنید
تجربیمتین اسدی اسدآباد225644کلیک کنید
تجربیهلیا ذبیحی230496کلیک کنید
تجربیهادی صالح پور240688کلیک کنید
تجربیعلی عالیان245533کلیک کنید
تجربیمحمد ناظمی251723کلیک کنید
تجربیسعید محمدی255567کلیک کنید
تجربیامیرمحمد حق‌شناس2581093کلیک کنید
تجربیعلیرضا حیرانی2591095کلیک کنید
تجربیمهدی مهرابی کوشکی272603کلیک کنید
تجربیشکیلا قبادی2732725کلیک کنید
تجربیماهان افشاری285842کلیک کنید
تجربیعلیرضا کرمانی287443کلیک کنید
تجربیرقیه عسکری291657کلیک کنید
تجربیرعنا جدبابایی315723کلیک کنید
تجربیعلیرضا صادقی3631140کلیک کنید
تجربیامیر علی سراج3761190کلیک کنید
تجربیمهدی مجنونی381859کلیک کنید
تجربیعطیه زارع386872کلیک کنید
تجربیساینا لسان3891219کلیک کنید
تجربیاوستا نژادپاك390880کلیک کنید
تجربیمهراب رجبی3941602کلیک کنید
تجربیفاطمه یوسفی4063617کلیک کنید
تجربیمحمد شایان وکیلی4071245کلیک کنید
تجربیکیارش پور زارع4191676کلیک کنید
تجربینگار كلالی پور4191676کلیک کنید
تجربیپريسا قاينی پور4261337کلیک کنید
تجربیسیدعلی اسدی4261700کلیک کنید
تجربیامیرمهدی گودرزی431973کلیک کنید
تجربیمونا واحد4391379کلیک کنید
تجربیمهرداد ابراهیمی446997کلیک کنید
تجربیمحمد مهدی دباغی4571426کلیک کنید
تجربیآريانا رمضانی4591028کلیک کنید
تجربیامیرحسین کرم شاه4621033کلیک کنید
تجربیاحمدرضا عباسپور4921546کلیک کنید
تجربیفاطمه صیادیان4974537کلیک کنید
تجربیعلی امانی4994568کلیک کنید
تجربیسارا صفایی5241661کلیک کنید
تجربیعلیرضا قیاسی5252024کلیک کنید
تجربیتارا مصطفی پور5402061کلیک کنید
تجربیمحمد جواد همایون5402061کلیک کنید
تجربیياسمن بحری5432071کلیک کنید
تجربیامیرحسین نصیری5441750کلیک کنید
تجربیسيد محمدرضا هدايتی5472088کلیک کنید
تجربیعرفان معتمدی5481238کلیک کنید
تجربیرضا نجاتی5552111کلیک کنید
تجربیمحمد عرفان سراقی5682150کلیک کنید
تجربیمحمد عطاییان5721293کلیک کنید
تجربیآيدا چوپانكاره573981کلیک کنید
تجربیمهسا نوروزی5741296کلیک کنید
تجربیصدرا خضری5941341کلیک کنید
تجربینفیسه قلی پور6072009کلیک کنید
تجربیصابر بهرام بيگی6305617کلیک کنید
تجربیمحمدرضا قلعه مفرد6361441کلیک کنید
تجربیسجاد خدادادی6382128کلیک کنید
تجربیآرمینا عبادی6512400کلیک کنید
تجربیفاطمه نیک اقبالی6522402کلیک کنید
تجربیامیرحسین مومنی6542171کلیک کنید
تجربیمحمد معصومی6572176کلیک کنید
تجربیعلیرضا ترنج6595852کلیک کنید
تجربیمحمدجواد ناطق6782249کلیک کنید
تجربیاردوان اسحاقی7352442کلیک کنید
تجربیمانيا شفا7461706کلیک کنید
تجربیامیر محمد حسین خانی7491714کلیک کنید
تجربیسپهر رفیعی7501718کلیک کنید
تجربینیما خانبلوکی7502865کلیک کنید
تجربیمحمدرضا صالح7542497کلیک کنید
تجربیفاطمه خسروی نوده7566615کلیک کنید
تجربیمحمد مهدی جنابی7796752کلیک کنید
تجربیشادمهر افتخاری7982907کلیک کنید
تجربینرگس بیرنوندی7982907کلیک کنید
تجربیپریا جعفری8052926کلیک کنید
تجربیمحمد عبدلی8397387کلیک کنید
تجربیسینا رضاپور خانقاه8631976کلیک کنید
تجربیمحمد مهدی خلیلی8691987کلیک کنید
تجربیمحمدحسین اقاعلی نژادچيانه8843195کلیک کنید
تجربیامیرحسین جعفری8922037کلیک کنید
تجربیمهسا کلانتری9363373کلیک کنید
تجربیفاطمه فاتحی چنار9642224کلیک کنید
تجربیمجید باقوت9748289کلیک کنید
تجربیمهدی محمدرضایی9953586کلیک کنید
تجربیمحسن شهپری9973262کلیک کنید
ریاضیدانیال غریب610کلیک کنید
ریاضیسید علی محمد حجازی711کلیک کنید
ریاضیمحمد خلیل پور10199کلیک کنید
ریاضیایلین رسته1135کلیک کنید
ریاضیرضا حیدری4056کلیک کنید
ریاضیعلیرضا کامکار فتیده40132کلیک کنید
ریاضیمهدی زینتی50641کلیک کنید
ریاضیکیارش جولائی5686کلیک کنید
ریاضیامیر فرحانی641253کلیک کنید
ریاضیمحمدعلی خوش بین خوش نظر70218کلیک کنید
ریاضیمحمدمهدی قربانی قزاآنی71990کلیک کنید
ریاضیسید پویا ابراهیمی74229کلیک کنید
ریاضیهاتف رضایی79246کلیک کنید
ریاضیملیکا کاشفی مهر92137کلیک کنید
ریاضیامیرمهدی فرزانه96144کلیک کنید
ریاضیسپهر موسی آبادی320922کلیک کنید
ریاضیمحمد رضا افشاری3671056کلیک کنید
ریاضیمحمد تقی پور521864کلیک کنید
ریاضیعلیرضا ماهوتچی9062754کلیک کنید
زباندانیال منتظری25کلیک کنید
زبانسعیده محبی5214کلیک کنید
زبانرضا فاضلی614کلیک کنید
زبانیاسمن محمدی1639کلیک کنید
زبانابوالفضل صدقی161447کلیک کنید
زبانرضا نورمحمدی34275کلیک کنید
زبانمهراب رجبی39289کلیک کنید
زبانایمان امانی زاده46109کلیک کنید
زبانوریا کریمی52413کلیک کنید
زبانکیارش شیرافکن61142کلیک کنید
زبانمهدی زینتی71827کلیک کنید
زبانامیررضا قبادی76574کلیک کنید
زبانسارا حاجیها82170کلیک کنید
زبانحسام طالبی941031کلیک کنید
زبانشب بو مؤید97201کلیک کنید
زبانمهدی اسماعیلی106728کلیک کنید
زبانامیرمهدی گودرزی130313کلیک کنید
زبانهیوا کریمی139938کلیک کنید
زبانثنا کاظمی وند182430کلیک کنید
زبانتارا مصطفی پور2011360کلیک کنید
زبانحانیه حسینی2242312کلیک کنید
زبانمجید باقوت2452590کلیک کنید
زبانمحمدحسین اقاعلی نژادچيانه5403142کلیک کنید
زبانمحمد رضا افشاری7021728کلیک کنید
هنرابوالفضل صدقی473130کلیک کنید
هنرمهدی زینتی851080کلیک کنید
هنرفاطمه یوسفی2622992کلیک کنید
هنراميررضا جوكار3222288کلیک کنید
هنرفاطمه صیادیان5095672کلیک کنید

دیدگاه کاربران

مطالب مشابه

مصاحبه سید محمدرضا هدایتی رتبه ۵۴۷ منطقه ۳ کنکور تجربی ۱۴۰۰

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

مصاحبه سیروان محمدی رتبه ۷۰ منطقه ۳ کنکور تجربی ۱۴۰۰

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

سوالات رایج درباره پکیج طلایی ماز

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

حل ویدئویی سوالات آزمون ۳ و ۴ آذر ماز

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

ثبت‌نام شما با موفقیت انجام شد!

در روزهای نهم، دهم و یازدهم تیر می‌توانید با شماره تماسی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید از طریق سایت Biomaze.tv در همایش شرکت کنید.