کاربر Hp13

عضوی به مدت 1 ماه (از 20 مهر 1396)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام و نام خانوادگی: #
شهر: Tabriz
پایه‌ی تحصیلی (دوم، سوم، کنکور): Konkur

فعالیت توسط Hp13

امتیاز: 15,280 امتیاز (رتبه بندی #72)
عنوان: در حال یادگیری زیست‌شناسی
سوالات: 10 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 15 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 5
آمار امتیازدهی: 51 سوال, 42 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 87 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 97 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Hp13

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

عنوان های کاربری

برنز

کلوب 50 تایی x 1
دارای پرسش خوب x 10
دوست x 1
امتیازگذار x 1
دارای پاسخ خوب x 13
خواننده x 1
مدال‌آور x 1
کارشناس زیست‌شناسی x 1
قدرشناس x 1
ویرایش‌گر x 1
خودنگار x 1
پرسش مورد توجه x 4
موقوف x 1
کنجکاو x 1

نقره

کلوب 100 تایی x 1
خواننده‌ی مشتاق x 1
دارای پرسش عالی x 8
قهرمان x 1
دارای پاسخ عالی x 2
مشتاق به امتیازدهی x 1
دوست صمیمی x 1
پرسش بسیار مورد توجه x 1

طلا

کلوب 200 تایی x 1
...