آخرین سوالات دارای برچسب dna

+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 12 آبان 1396 در زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   5 36 100
+4 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 12 آبان 1396 در فصل ۲ پیش‌دانشگاهی توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   5 36 100
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 25 مهر 1396 در فصل ۲ پیش‌دانشگاهی توسط ATF تازه‌ وارد   1 1 3
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 12 مهر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط DNST تازه‌ وارد   1 1 5
+3 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 9 مهر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط apkmehdi در حال یادگیری زیست‌شناسی   5 15 84
+5 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده 18 تیر 1396 در فصل ۵ سوم توسط Ehsan.Af تازه‌ وارد   2 4 8
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 تیر 1396 در فصل ۵ سوم توسط ehsanchelsea تازه‌ وارد   1 1 4
...