آخرین سوالات دارای برچسب dna

+3 امتیاز
2 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 اسفند 1395 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط s.rad در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 10 39
+3 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 11 بهمن 1395 در فصل ۵ سوم توسط imanhh تازه‌ وارد   1 2
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۶ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده دی 5, 1395 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+1 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده دی 2, 1395 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+4 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده آذر 28, 1395 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
...