آخرین سوالات دارای برچسب dna

+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 دی 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   7 60 142
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده دی 10, 1396 در فصل ۵ سوم توسط حامد13 زیست‌شناس   6 66 201
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده دی 10, 1396 در فصل ۵ سوم توسط حامد13 زیست‌شناس   6 66 201
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آبان 12, 1396 در زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   7 60 142
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 12, 1396 در فصل ۲ پیش‌دانشگاهی توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   7 60 142
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1396 در فصل ۲ پیش‌دانشگاهی توسط ATF تازه‌ وارد   1 1 4
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 12, 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط DNST تازه‌ وارد   1 2 5
+4 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده مهر 9, 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط apkmehdi در حال یادگیری زیست‌شناسی   6 20 86
+5 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده تیر 18, 1396 در فصل ۵ سوم توسط Ehsan.Af تازه‌ وارد   2 5 8
...