آخرین سوالات دارای برچسب گیاه

+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 9 ساعت قبل در فصل ۵ پیش‌دانشگاهی توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 135
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 30 آبان 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 52 120
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 27 آبان 1396 در فصل ۳ دوم توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 135
+6 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 16 آبان 1396 در فصل ۶ دوم توسط Hp13 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 16 38
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 29 شهریور 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 52 120
+3 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 29 شهریور 1396 در فصل 10 سوم توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 52 120
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 شهریور 1396 در فصل ۹ سوم توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 52 120
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 مرداد 1396 در فصل ۳ دوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 16 50
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 مرداد 1396 در فصل ۳ دوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 16 50
...