آخرین سوالات دارای برچسب گیاه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 29 شهریور 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 29 شهریور 1396 در فصل 10 سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 11 شهریور 1396 در فصل ۳ دوم توسط amirreza ebtekar آشنا به زیست‌شناسی   4 9 40
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 شهریور 1396 در فصل ۹ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 مرداد 1396 در فصل ۳ دوم توسط زهراقاسمی تازه‌ وارد   2 10 40
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 مرداد 1396 در فصل ۳ دوم توسط زهراقاسمی تازه‌ وارد   2 10 40
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 11 تیر 1396 در فصل ۳ دوم توسط sonia1999 تازه‌ وارد   1 2 7
+6 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 3 تیر 1396 در فصل ۲ دوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
+7 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 تیر 1396 در فصل 10 سوم توسط rdayy2566 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 17 56
...