آخرین سوالات دارای برچسب کروموزوم

+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1395 در فصل ۷ سوم توسط 9124312400 تازه‌ وارد   2 4 28
+3 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 23 بهمن 1395 در فصل ۶ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   1 4 21
+4 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 16 بهمن 1395 در فصل ۶ سوم توسط amirreza1 تازه‌ وارد   1 1 3
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۶ سوم توسط 9124312400 تازه‌ وارد   2 4 28
+4 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 15 دی 1395 در سؤالات تألیفی توسط m_sh در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 12 77
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 24, 1395 در فصل ۵ پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 18 61
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 28, 1395 در سؤالات تألیفی توسط m_sh در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 12 77
+2 امتیاز
1 پاسخ
...