آخرین سوالات دارای برچسب کروموزوم

+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 15 دی 1395 در سؤالات تألیفی توسط m_sh در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 9 70
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 24, 1395 در فصل ۵ پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 12 49
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 28, 1395 در سؤالات تألیفی توسط m_sh در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 9 70
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده خرداد 24, 1395 در فصل 10 سوم توسط neda استاد زیست‌شناسی   31 69 173
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده اردیبهشت 16, 1395 در فصل ۷ سوم توسط reihan تازه‌ وارد   2 3
+7 امتیاز
1 پاسخ
+9 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 15, 1394 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط zeynab1997 متخصص زیست‌شناسی   62 118 179
+14 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده شهریور 7, 1394 در فصل ۶ سوم توسط y-adibo در حال یادگیری زیست‌شناسی   27 61 85
...