آخرین سوالات دارای برچسب کروموزوم

+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 28 فروردین 1396 در فصل ۱۰ پیش‌دانشگاهی توسط rdayy2566 تازه‌ وارد   1 6 28
+6 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 فروردین 1396 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 26 اسفند 1395 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 18 اسفند 1395 در فصل ۶ سوم توسط ✘↪๓໐hค๓๓ค໓↩✘ تازه‌ وارد   1 7 14
+6 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 18 اسفند 1395 در فصل ۶ سوم توسط ✘↪๓໐hค๓๓ค໓↩✘ تازه‌ وارد   1 7 14
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1395 در فصل ۷ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 23 بهمن 1395 در فصل ۶ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 11 31
+5 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 16 بهمن 1395 در فصل ۶ سوم توسط amirreza1 تازه‌ وارد   1 1 4
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۶ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 11 53
...