آخرین سوالات دارای برچسب ژنتیک

+4 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 9 فروردین 1396 در فصل ۵ سوم توسط ali324 تازه‌ وارد   1 4 8
+9 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده 7 فروردین 1396 در فصل ۶ دوم توسط F99Shapouran آشنا به زیست‌شناسی   9 30 108
+7 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 فروردین 1396 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 51 119
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 15 اسفند 1395 در فصل ۵ سوم توسط s.rad در حال یادگیری زیست‌شناسی   6 22 45
+6 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 15 اسفند 1395 در فصل ۵ سوم توسط s.rad در حال یادگیری زیست‌شناسی   6 22 45
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 15 اسفند 1395 در فصل ۵ سوم توسط s.rad در حال یادگیری زیست‌شناسی   6 22 45
+6 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 2 اسفند 1395 در فصل ۸ سوم توسط reza.r در حال یادگیری زیست‌شناسی   6 19 50
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 29 بهمن 1395 در فصل ۸ سوم توسط reza.r در حال یادگیری زیست‌شناسی   6 19 50
...