آخرین سوالات دارای برچسب ژن

+6 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 11 آذر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Faezehshahr تازه‌ وارد   2 2
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 12 آبان 1396 در زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 51 119
+4 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 12 آبان 1396 در فصل ۲ پیش‌دانشگاهی توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 51 119
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 6 آبان 1396 در فصل ۲ پیش‌دانشگاهی توسط Hp13 در حال یادگیری زیست‌شناسی   1 16 38
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 4 آبان 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 133
+5 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 15 مهر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط نیو تازه‌ وارد   2 3
+2 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 31 خرداد 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ توسط farhad_thw تازه‌ وارد   2 5 11
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 23 خرداد 1396 در فصل ۱ سوم توسط rdayy2566 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 24 62
...