آخرین سوالات دارای برچسب ژن

+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 15 مهر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط نیو تازه‌ وارد   1 2
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 31 خرداد 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ توسط farhad_thw تازه‌ وارد   2 3 11
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 23 خرداد 1396 در فصل ۱ سوم توسط rdayy2566 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 17 56
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 2 اردیبهشت 1396 در فصل ۱۱ پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 زیست‌شناس   6 38 123
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 13 فروردین 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Javad.Y در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 29 76
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 13 فروردین 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Javad.Y در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 29 76
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 26 اسفند 1395 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
...