آخرین سوالات دارای برچسب پروکاریوت

+6 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 23 آبان 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 135
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 4 آبان 1396 در فصل ۴ دوم توسط sana-b تازه‌ وارد   1 4 14
+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 18 مهر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 135
+7 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 13, 1395 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Javad.Y در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 42 77
+2 امتیاز
4 پاسخ
+6 امتیاز
2 پاسخ
...