آخرین سوالات دارای برچسب ویروس

+5 امتیاز
3 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 25 مهر 1396 در فصل ۲ پیش‌دانشگاهی توسط ATF تازه‌ وارد   1 1 4
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 24 مهر 1396 در فصل ۳ دوم توسط matadorador تازه‌ وارد   2 7 12
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 19 اردیبهشت 1396 در فصل ۹ پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   8 58 178
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 19 اردیبهشت 1396 در فصل ۹ پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   8 58 178
+4 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 28 فروردین 1396 در فصل ۱۰ پیش‌دانشگاهی توسط rdayy2566 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 24 62
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 5 فروردین 1396 در فصل ۱ سوم توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 51 119
...